Trendar: SjälvkänslaPsykisk ohälsaKärlekRelationsrådVänskap

Ny studie: Personer med relationsfobi blir oftare mobilberoende

21 maj, 2018 
AvMalin Ny
Håller du en distans i nära relationer? Har du svårt att lita på andra? Då har du lättare att utveckla ett mobilberoende enligt en ny, koreansk studie.
Annons

I dag är det nästan omöjligt att leva utan våra mobiler. Genom dem får vi kontakt med våra nära och kära och vi har allt från bilder, kalender, klocka, kontakter och våra sociala medier sparade i våra lurar.

Att gå från att skrolla genom mobiltelefonen ett par gånger varje dag till att konstant kolla den och utveckla ett slags beroende blir också allt vanligare, men det är samtidigt fortfarande ett outforskat område. Det finns få studier som undersöker varför man utvecklar ett mobilberoende och vilken personlighetstyp som har lättare att drabbas.

Nu verkar en ny studie från koreanska Kyungil University ha kommit ett steg närmare ett svar. Enligt den är det framförallt anknytningsmönstret, det vill säga hur vi lär oss relatera till vår närmaste omgivning från födseln och som senare har en tendens att bli det relationsmönster vi följer resten av livet, som avgör om vi har lättare för att utveckla ett mobilberoende eller inte.

Annons

– I takt med att användandet av mobiltelefoner har ökat har det också funnits en ökad oro kring överdriven mobilanvändning och beroende. Vi ville undersöka om en otrygg anknytning kunde kopplas samman med mobilberoende. Vi lade särskild stor vikt vid undvikande anknytning, säger Eunyoung Koh of Kyungil University, en av forskarna bakom studien.

Människor som har en undvikande anknytning brukar generellt beskrivas som att de är rädda för att binda sig – att de har relationsfobi. De undviker bland annat att komma för nära andra människor, och har inte heller särskilt stor tillit till andra.

Enligt forskarna bakom studien är det just människor som är undvikande i relationer som ligger i riskzonen för att bli mobilberoende.

Resultatet av studien, som gjordes på 376 koreanska universitetsstudenter, visade att en undvikande anknytning var indirekt kopplad till ett slags smartphoneberoende. Människor som i högre grad har en undvikande anknytning tenderar nämligen också att ha lägre självkänsla och mer ångest vilket i sin tur är associerat med beroendet, ansåg forskarna.

Forskarna vill utöka studien till att även inkludera andra nationaliteter och kulturer. De vill också se om samma resultat går att hitta i en yngre målgrupp i takt med att allt fler barn börjar att använda mobiltelefoner redan från tidig ålder.

Källa: Psypost Foto: IBL

Artikeln publicerades först på MåBra.

Annons