Trendar: SjälvkänslaPsykisk ohälsaKärlekRelationsrådVänskap

Ny svensk studie: Hundägare är friskare och lever längre!

20 nov, 2017 
AvMalin Karlberg
Hunden är verkligen människans bästa vän – nu har forskare lyckats bevisa att de till och med förlänger vårt liv!
Annons

Hundägare har bättre hjärthälsa och lever längre än människor som inte har hund. Detta har en forskargrupp vid Uppsala universitet kommit fram till efter att ha granskat 3,4 miljoner svenska hundägare under en period på 12 år. Extra positivt är hundsällskapet för den som lever ensam, upptäckte forskarna.

– Ett mycket intressant fynd i vår studie var att resultaten var tydligast i ensamhushåll. Att vara ensamstående har tidigare rapporterats som en riskfaktor för hjärt- kärlsjukdom och det verkar som att en hund kanske kan neutralisera denna överrisk, säger Tove Fall, veterinär och docent vid Uppsala universitet.

Effekten på ägarens hjärt- och kärlhälsa skilde sig också åt tydligt mellan olika hundraser.

– Vi observerade till exempel att ägare till hundar av olika jaktraser utmärkte sig som friskare, säger Tove Fall.

Exakt hur hundar påverkar vår hälsa i positiv riktning kunde forskarna inte fastställa – men troligtvis handlar det delvis om att hundägare är lyckligare och har en sundare och mer aktiv livsstil.

Läs även:

Källa: GP.se
Foto: HBO

Annons