coronavirus

Idag används framförallt så kallade PCR-analyser för att testa om en patient har smittats av covid-19. Analyserna kräver utbildad personal och avancerad laboratorieutrustning – och det tar flera timmar för att få ett resultat.

Nytt snabbtest för att avslöja covid-19

Nu har forskare vid Karolinska Institutet, tillsammans med forskare från Kina, utvecklat ett nytt covid-19-test som ger snabbt svar. Tekniken gör det möjligt att masskopiera virusets arvsmassa med en konstant temperatur på 65 grader och ge svar inom loppet av 20 till 40 minuter, uppger Karolinska Institutet i ett pressmeddelande.

– En stor fördel med vårt test är att det går snabbt och man kan utföra det under enkla förhållanden. Det enda som behövs är ett provrör med reagenserna, en kokplatta, en termometer och en gryta med vatten. Detta gör det särskilt lämpligt för regioner som saknar avancerad analysutrustning, till exempel krigsdrabbade områden eller flyktingläger, säger Vicent Pelechano, forskare vid vid Karolinska Institutet.

Så fungerar det nya testet

Den nya tekniken kan kombineras med en pH-indikator, vilket gör att lösningen ändrar färg från rosa (basiskt) till gul (surt) om provet är positivt.

– Färgindikatorn gör det extremt lätt att se om ett prov är positivt eller negativt, och det kan vara avgörande om man saknar specialiserad utrustning som kan avläsa reaktionen, säger Vicent Pelechano.

Forskarna arbetar nu med att verifiera testets resultat på bekräftade covid-19-patienter på Karolinska universitetssjukhuset.

– Vi har visat att den här tekniken fungerar under optimala förhållanden i labbet, och vi har sett lovande resultat från de första studierna på patienter i Kina. Nu behöver vi dock säkerställa att testet fungerar även i andra förhållanden, som till exempel på covid-19-patienter i Sverige, säger Vicent Pelenchano.


Av MåBra

Foto: TT

Se mer inspirerande innehåll från oss på Femina: