Trendar: SjälvkänslaPsykisk ohälsaKärlekRelationsrådVänskap

Nytt test ska belysa mäns våld mot kvinnor

14 feb, 2018 
AvIda Gustafsson
Med Allemanstestet vill myndigheter i Stockholm belysa mäns våld mot kvinnor och uppmärksamma den hårfina gräns som går mellan kärlek och destruktivt beteende.
Annons

Allemanstestet som lanseras i dag består av 11 påståenden som beskriver ett förhållande, frågorna är till en början lättsamma i tonen, som ”Jag visar min partner kärlek minst en gång i veckan” men ju längre in i testet användaren kommer ändrar påståendena karaktär och blir destruktiva.

– På alla hjärtans dag är allt rosarött och man tycker om varandra. Men våldet har inget uppehåll för att det är alla hjärtans dag. Det kan se sunt ut i ett förhållande, och man kan tro att man gör vissa saker av kärlek, till exempel att man inte vill att ens partner ska gå ut med kompisar utan vara hemma, man kanske kollar sms och kontrollerar vad ens partner gör, säger Christina Ericson, utvecklingsledare mot våld i nära relationer vid Länsstyrelsen i Stockholm till Femina.

I slutet på testet får användaren en länk till Välj att sluta, en satsning som Länsstyrelsen i Stockholm står bakom. Syftet är att minska våld mot kvinnor i nära relationer genom att fokusera på våldsutövarna och skapa en medvetenhet bland män som inte själva förstår att de utsätter andra för skada.

Annons

Våld i nära relation kan ske i alla slags förhållanden, att quizet fått namnet Allemanstestet beror på att mäns våld står för den största kostnaden i samhället. Annonser om testet och kampanjen kommer även att riktas på instagram så att de enbart når ut till män.

Bakgrunden till att detta quiz har tagits fram är allt annat än munter. Mäns våld mot kvinnor beräknas kosta staten minst 13 miljarder kronor om året i skattepengar i fråga om läkarvård, rättsväsende, sjukskrivningar och psykisk ohälsa. Men det är inte hela bilden: kostnader för kvinnor som får betala med sina liv är svårare att beräkna.

Enligt siffror som Brottsförebyggande rådet tog fram 2012 polisanmälde bara 3,9 procent av de som blev utsatta för brott i nära relation, anledningarna till varför angavs att man ansåg att det man drabbats av var en småsak eller att man rett ut händelsen på egen hand.

–Tanken är att skapa låga trösklar för att informera och motivera personer att söka hjälp. Det är svårt att dra gränser, vi vill fånga upp de som även ligger i gränszonen så att de vet var hjälpen finns och var man söker den, säger Christina Ericson.

Annons

Läs även:

Operation Kvinnofrid

Operation Kvinnofrid är ett projekt som drivs av flera myndigheter i Stockholms län med det gemensamma uppdraget att verka för ett samhälle fritt från våld. Myndigheterna som medverkar är Länsstyrelsen Stockholm, Stockholms läns landsting, Polisen, Storsthlm, Kriminalvården och Stockholms stad tillsammans med länets övriga kommuner.

Annons