Vi blir allt tyngre, både i Sverige och i världen i stort. Faktum är att vi i Sverige har blivit lite tyngre än resten av världen och vi har nu ett BMI som ligger över det internationella snittet. Snittet för män i världen är ett BMI på 24,9 och i Sverige ligger det på hela 26,3. Kvinnors snitt-BMI i världen ligger på 24,7 och i Sverige 24,9. Och värst är det på landsbygden.

Sverige är ett av de länder där BMI-skillnaderna mellan städer och landsbygd är störst. Det här visar en stor studie som presenteras i tidskriften Nature som har tittat på människors BMI världen över mellan åren 1985 och 2017.

Tidigare har man trott att en av anledningarna till den ökande övervikten har varit att allt fler har flyttat in till städerna. Trenden att vi har blivit allt mer urbana har nämligen följt trenden att vi har blivit allt mer överviktiga.

Ekonomiska och sociala skillnader gör oss överviktiga

Men nu har alltså människor på landsbygden ett högre BMI än de som bor i städer, så då kan knappast urbaniseringen vara en förklaring. Snarare ligger förklaringen på de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan stad och landsbygd. Det har blivit en större nackdel att bo på landsbygden.

Inkomsterna för de som inte bor i en stad är lägre och dessutom har många en lägre utbildningsnivå. Det är också både dyrare och svårare att få tag på hälsosam mat, på grund av ett sämre utbud. Det i kombination med att utbudet av snabbmat har blivit större på landsbygden, gör att risken för övervikt har ökat mer där än i städerna.

Övervikt ökar risken för många sjukdomar

Problemet med övervikt är inte bara vikten i sig, utan de sjukdomar som övervikt ökar risken för, till exempel diabetes och högt blodtryck, som i sin tur kan leda till andra sjukdomar, som stroke och hjärtinfarkt.

– Vi har sett en fantastisk nedgång i antalet hjärtinfarkter, inte minst här i norra Sverige. Nu är vi rädda att den trenden kommer att brytas, säger Stefan Söderberg, professor vid Institutet för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet till TV4.

Enligt Folkhälsomyndigheten är över hälften av svenskarna mellan 18 och 84 år överviktiga eller feta i dag. Vi vet också att barnfetman ökar och där kan man också se en tydlig koppling till socioekonomiska skillnader, andelen feta barn är helt enkelt högre i fattigare kommuner.

Foto: TT

Källa: Nature, Folkhälsomyndigheten, Landstingens barnhälsorapporter

 

Läs mer:

Stressiga jobb riskerar att göra kvinnor överviktiga

För lite sömn kan leda till övervikt