Trendar: SjälvkänslaPsykisk ohälsaKärlekRelationsrådVänskap

Parker och skogar ger barn skydd mot mental ohälsa

27 mar, 2019 
AvAnna-Lena Pettersson
Att ha nära till grönområden när man är liten minskar risken för såväl stressrelaterade sjukdomar som alkoholism när man blir vuxen, enligt ny dansk forskning. Och både den fysiska och psykiska påverkan från naturen spelar in.
Annons

Barn som bor nära ett grönområde får ett naturligt skydd mot beroendesjukdomar och mental ohälsa senare i livet. Det visar ny dansk forskning som har undersökt hur närheten till parker och skogar påverkar oss under uppväxten.

Studien gjordes på vuxna danskar och man tittade på hur mycket närhet till grönområden de hade under sina första 10 år. Man jämförde dessa data med register över danskar med registrerade mentala problem.

Resultatet var slående! De som hade haft naturen nära under barndomen löpte inte mindre än 55 procent lägre risk att drabbas av alkohol- eller drogberoende. Dessutom verkade naturen skydda mot stressrelaterade sjukdomar där risken var 40 procent lägre i gruppen som vuxit upp nära grönområden. Forskarna upptäckte också att risken för andra mentala sjukdomar som bipolär sjukdom och schizofreni minskade, men inte lika mycket som beroendesjukdomar och stress.

– Att säkerställa att alla har tillgång till grönområden kan vara ett viktigt redskap för att hantera och minska den globala ökningen av psykiska sjukdomar, säger Kristine Engemann, forskare vid universitetet i Aarhus.

Annons

Hjärnan får återhämtning

Men vad är det som gör att naturen ger oss det här skyddet?

Det verkar vara flera saker samtidigt. Naturen påverkar oss inte bara mentalt utan även fysiskt, framför allt när vi är barn. De som växer upp i en stadsdel utan grönområden har en högre aktivitet i de delar av nervsystemet som är kopplade till stresshantering och det kan öka risken för psykiska problem längre upp åldern. När vi är ute i naturen motverkas detta genom att hjärnan får återhämta sig från stadsmiljön.

Barnen som växer upp nära grönområden får mer stimulans när det gäller känsel och lukt och genom att titta på växter och djur som finns där. Dessutom har de större möjligheter att röra på sig, gå ut och springa och leka i naturen, vilket också påverkar kroppen och hjärnan positivt.

– För stadsplanerare finns det mycket att vinna på att planera in mycket gröna områden, det kan påverka hälsan för befolkningen i stort. Det gäller också parker som redan finns, att man ser till att dessa underhålls och kanske till och med byggs ut, säger Kristine Engemann.

Om du inte har ett grönområde nära där du bor, se till att åka till skogen eller en stor park – och gör det ofta. Det är viktigt för alla åldrar, men om du har småbarn är det extra viktigt, som forskningen visar.

Foto: TT

 

Läs mer:

 

Annons