Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Totalt står de för 35 procent av alla dödsfall, enligt siffror från Hjärt- och lungfonden. Vi vet att redan att det finns en mängd faktorer som påverkar risken för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Rökning, stillasittande, dålig kosthållning och stress är bara några av dem.

Men nu tror forskare vid University of Utah att det kan finnas ett samband mellan din hjärthälsa och ditt äktenskap, skriver Times. Människor som lever i goda relationer äter ofta mer hälsosamt, är bättre på att hantera stress och sover bättre, enligt forskarna. Samtidigt tror de inte att äktenskapet i sig är framgångsfaktorn.

Forskarna hävdar i stället att det är en viss typ av personer, med särskilda karaktärsdrag, som ingår äktenskap. Personer som lider av depression, oro, ångest, pessimism och liknande åkommor löper generellt sett en större risk för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Enligt forskare har dessa personer också ofta svårigheter i nära relationer, vilket sannolikt gör att de gifter sig i lägre utsträckning.

Tidigare forskning har pekat på ett samband mellan hur en kroniskt sjuk persons sjukdomsbild kan påverkas av relationen denne lever i. I dagsläget har flera studier kopplat samman äktenskap och viktuppgång, men det finns också kopplingar till hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och vissa typer av cancer. Riskfaktorer som rökning, brist på motion och en fettrik kost, är lättare att förändra om den sjuke personens partner också är beredd att ändra sina vanor.

Forskarna tycker därför att läkare i större utsträckning borde intressera sig för patientens relationer – än att enbart fokusera på blodpumpen i bröstet. Lever patienten i en dysfunktionell relationen kan det påverka tillfrisknandet. Patientens partner kan också vara bra för faktakontroller, anser forskarna. Läkare litar ofta i hög utsträckning på de uppgifter som patienten själv lämnar.

Men de flesta av oss skarvar – i alla fall lite. Oavsett om det gäller motion eller smärta är det lätt att svara i linje med vad vi tror att läkaren vill höra. En partner kan ofta ge en mer objektiv bild, enligt studien.

Forskarna tror dock inte att äktenskap på något sätt är lösningen. Utan att det snarare handlar om att kunna känna samhörighet med andra människor och uppleva sig ha ett värde.

– Det finns inget magiskt i den typen av relation. Det handlar om återkommande mönster i våra sociala relationer över tid, säger Timothy Smith till Times.

Artikeln publicerades först på Året Runt.

Läs även:

8 saker att göra innan ni lägger er – för ett lyckligare äktenskap

8 hot mot ett lyckligt äktenskap

Därför stannar vi i olyckliga relationer

Se mer inspirerande innehåll från oss på Femina: