Kerstin Larsson arbetar som kurator på Bona Via i Göteborg, en mottagning som hjälper barn vars föräldrar är beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel. Så illa är det som tur är inte för alla barn, men under högtider kan det lätt bli mycket alkohol i många familjer. Därför bör även du som tycker att några glas vinglögg och en whiskey ”inte är så farligt” läsa det här.

– Alla barn tycker att det är obehagligt med berusade vuxna. Jag kan inte tala om för vuxna människor hur de ska göra, men julen en laddad högtid – en helg som de flesta av oss också tycker är barnens högtid. Det om något är en anledning att ta sig en funderare och se sin alkoholkonsumtion ur ett barnperspektiv, menar Kerstin Larsson.

Vad är det barn uppfattar som obehagligt när vuxna är berusade?

– Barn tycker det är skrämmande när vuxna växlar personlighet. Man tror kanske inte att det märks så mycket när man druckit ett par glas, men för barn blir det obehagligt.

Vad är det i våra beteenden som barn uppfattar, men som vi själva kanske inte lägger märke till?

Det är subtila förändringar, men som är olustiga för barn. Vi får en annan blick, släpper på våra gränser, skrattar högre, rör oss annorlunda, säger saker vi inte brukar. Vi blir oberäkneliga. Och bland går det ju tyvärr så långt att man sluddrar och vinglar.

– En annan viktigt aspekt är att uppmärksamheten på barnen minskar och vi sätter våra egna behov före deras. Många tar vuxenperspektivet, ”jag dricker ju bara si eller så mycket, vad kan hända” men det tycker jag är fel angreppsvinkel. Det bästa man kan göra innan man tackar ja till ett glas är att tänka sig själv hur det är att vara liten i en sådan miljö – och i synnerhet hur det är att vara barn på jul med berusade föräldrar och andra vuxna runt omkring sig. Det blir ju minnen för barnen.

Läs även: Så kan du ta ansvar och hjälpa utsatta barn i jul

”Barn kan inte skilja på om du tar ett glas eller flera”

Barn lär sig snabbt att sätta samband mellan glasen, doften och ljudmiljön och de vuxnas reaktioner. Det kan utlösa jobbiga minnen och skyddsmekanismer redan på en tidig nivå.

– Vi arbetar ju med barn som levt med alkoholmissbruk i familjen, och om den ena föräldern har alkoholproblem eller om barnet upplevt trauma kring alkohol, tycker jag det är ännu viktigare att göra alkoholfria val, och framförallt att den andra föräldern är helt nykter. Barn kan inte skilja på om du tar ett glas eller flera, de ser bara glaset i din hand eller känner doften, så triggas associationerna och känslorna igång, menar Kerstin Larsson.

Hur bör man agera om man är i sällskap där man tycker att vuxna dricker olämpligt mycket i närheten av barn?

1. Säg det du ser och upplever för både egen del och för barnens del.

2. Var inte rädd för att säga ifrån och gå hem.

3. Prata med barnet om vad de upplevt.

En bra måttstock för dig som är förälder är ”Drick inte mer än vad du skulle vilja att en barnvakt gör när de har hand om dina barn”.

Fakta: Cirka 400 000 barn lever med föräldrar som har ett missbruk eller grovt riskfyllt drickande – men under storhelger ökar antalet barn som råkar ut för alkoholens baksidor drastiskt. (Källa)

Bildkälla: IBL

Läs mer:

Välj en vit jul – för barnens skull

När julen blir en mardröm

7 saker som alltid händer under julen – och hur du överlever dem

9 vanliga tecken på alkoholmissbruk

Mest läst