Spruta med mässlingvaccin

Den senaste tidens rapporter kring mässlingutbrott på olika håll i landet har fått många att ställa sig frågan: Behöver jag vaccinera mig? Enligt Folkhälsomyndigheten har de allra flesta ett fullgott skydd och en stor majoritet behöver därför inte vidta några särskilda åtgärder. Däremot finns det en mindre del av befolkningen som kan behöva se över sitt skydd mot mässling.

Läs mer: Jessica Almenäs om vaccinvägrarna: ”Så arg att jag kokar”

Ett fåtal 70-talister har bara vaccinerats en gång, i årskurs sex, och det gäller framför allt de som är födda före 1975. Sedan 1982 är den allmänna rekommendationen att man ska få två doser av vaccinet för att få ett fullgott skydd, men två-dos-vaccinationen implementerades på många håll i Sverige redan under 70-talet.

Om man bara har vaccinerats en gång och riskerar att komma i kontakt med sjukdomen, genom till exempel en resa till ett mässlingdrabbat område, bör man därför se över sitt skydd.

Detsamma gäller människor som inte är uppvuxna i Sverige, eller som inte vet om de har haft sjukdomen eller om de har vaccinerats.

Personer som är födda på 1960-talet eller tidigare har i de flesta fall redan haft sjukdomen och är därigenom immuna, men de som inte har haft mässling och är födda före 1970 kan också behöva se över sina skydd.

Läs mer: Så hade det kunnat låta om vaccinationsskeptiker hade pratat om bilbälten

Om du är uppvuxen i Sverige men osäker på om du har vaccinerats två gånger kan du be om dina journaler i läns- eller kommunarkivet där du gick i skola eller rådgöra med personal på en vårdcentral. Men du kan också välja att vaccinera dig igen för säkerhets skull.

Mässling är en potentiellt dödlig sjukdom, och vid ett stort utbrott i Sverige skulle en person av mellan 1000 och 5000 smittade avlida. Var femte person kan drabbas av följdinfektioner, och en på tusen riskerar den allvarliga följdsjukdomen hjärninflammation.

Källa: Folkhälsomyndigheten, Dagens Nyheter

Mest läst