Studien, som utförts vid Iowa State University, är en av de första att fokusera på sambandet mellan skilsmässa och utbildningsnivå och därmed större chanser på arbetsmarknaden. Självklart får man beakta att eftersom studien är amerikansk går den inte att applicera rakt av på svenska förutsättningar, på grund av kulturella skillnader och olika skolsystemen. Men det finns en hel del svensk forskning som stödjer tesen.

Läs även: Barnpsykologen: Så hjälper du barnen efter skilsmässan

Forskarna analyserade data från National Longitudinal Survey of Youth, en studie som under femton års tid följt tusentals unga amerikaner genom skolåren och ut i vuxenlivet. Studien sträckte sig fram tills deltagarna hade nått en ålder av 26-32 år, beroende på hur gamla de var när studien började.

I undersökningen hade 27 procent av barnen med skilda föräldrar en kandidatexamen eller högre, jämfört med 50 procent av de som hade gifta föräldrar. Sämst förutsättningar hade barnen vars föräldrar skilde sig före 18 års ålder- de hade hela 35 procent lägre sannolikhet att ta en universitetsexamen. 

Läs även: Kvinnors utbildningsnivå har passerat männens

Men man såg också en tydlig koppling mellan föräldrarnas egen utbildningsnivå och förväntningarna på barnen, oavsett om de var skilda eller inte. Höga förväntningar ökade sannolikheten att barnen tog en högre examen.

Studien visade också att gifta föräldrar hade högre utbildningsgrad än skilda föräldrar, och inkomstglappet var stort. En skilsmässa är ett hårt ekonomiskt slag för både män och kvinnor. Det tar tid för ekonomin att återhämta sig, och för vissa gör den aldrig det – framför allt kvinnor. Detta bidrar till sänkta ekonomiska förutsättningar för barnen att kunna vidareutbilda sig, i synnerhet i USA, där man oftast betalar sin utbildning själv.

Läs även: Så många skulle stanna i en dålig relation av ekonomiska skäl

Även i Sverige finns det forskning som stödjer de amerikanska resultaten. I en studie från Stockholms universitet tittade man på 150 000 barns betyg när de gick ut nian, och jämförde med hur många barn som hade föräldrar som separerat.

Studien kom fram till att barn med separerade föräldrar över lag hade sämre betyg än de som hade föräldrar som levde ihop. Detta efter att man tagit hänsyn till andra faktorer som socioekonomisk bakgrund, utbildning och ekonomi.

– Effekten av separationer på barns betyg är större i grupper där separationer är ovanliga. Och tvärtom, där skilsmässor är vanliga påverkas barnens betyg i mindre utsträckning, säger Juho Härkönen, professor vid Sociologiska institutionen på SU.

– I de grupper där skilsmässor eller separationer är mindre vanliga är tröskeln att gå skilda vägar högre. Då kan man anta att de här föräldrarna har haft värre konflikter eller konflikter under en längre tid innan de skiljer sig, vilket påverkar barnens betyg negativt, säger Juho Härkönen.

Läs även: Därför ska du aldrig förminska ditt barns känslor

Redan tidigare har svensk forskning visat att barn till skilda föräldrar presterar sämre i skolan och slutar på lägre nivåer i skolsystemet. Som en viktig förklaring angavs att om den förälder som lämnar hemmet har en högre utbildningsnivå än den som barnet bor mest med så har det en kraftigt negativ effekt på barnens utbildning.

Många skilsmässobarn arbetar alltså onekligen i motvind eftersom statistik också visar att både lägre utbildning och skilsmässa ökar oddsen att man själv skaffar barn tidigt samtidigt som man också löper en betydligt högre risk att skilja sig. Mönstret riskerar därmed att gå i arv.

Källor: Iowa State University, Statistiska CentralbyrånStockholms Universitet

Bildkälla: IBL

Artikeln publicerades först på MåBra.

Läs även: Hjälp ditt barn att lyckas i skolan – 8 tips

Utvald läsning

Femina