Ny forskning kan leda till att bröstcancer upptäcks mycket tidigare än idag.

I en internationell studie som letts från Uppsala universitet har forskarna upptäckt att till synes friska bröstceller innehåller förändringar som kan kopplas till ökad risk för icke ärftlig bröstcancer, och för återfall efter en första operation.

Läs även 10 saker du inte ska säga till någon med bröstcancer

Det här öppnar för nya möjligheter att ta fram diagnostikmetoder som kan identifiera kvinnor med risk för att utveckla bröstcancer, långt innan tumören bildas och innan den kan upptäckas vid till exempel mammografi, säger professor Jan Dumanski. Han tror att man skulle kunna hitta bröstcancer så tidigt som 10–15 år tidigare än i dag, innan cellerna har hunnit bilda en tumör.

Svårt beslut

Jan Dumanski berättar att hans forskargrupp fortsätter att studera kvinnor som behandlats med bröstbevarande kirurgi för att undersöka risken för återfall.

I dag opereras de flesta som har drabbats av bröstcancer med så kallad bröstbevarande kirurgi. Något som Jan Dumanski och hans forskargrupp anser kan vara förenat med risk för återfall efter de fynd som gjorts i studien.

– Detta är kontroversiellt och vi vill inte skrämma de kvinnor som vill behålla sina bröst efter en canceroperation, säger Jan Dumanski. Men om jag hade varit kvinna och drabbad av bröstcancer så hade jag bett att få hela bröstet borttaget. Med ledning av det vi vet i dag finns det en risk för återfall med celler som man lämnar kvar i bröstet.

Jan Dumanskis råd lyder så här:

Om du står inför en operation för bröstcancer  –  fråga din cancerläkare vad de olika behandlingsmetoderna innebär och vilka risker som finns. Ta ställning till om du vill bevara bröstet eller inte.

Av Susanna Hauffman

Foto: Shutterstock

Artikeln publicerades först på Allas.se.

Läs även Nya smarta bilden hjälper kvinnor att upptäcka bröstcancer

 

Se mer inspirerande innehåll från oss på Femina: