hur manga doda corona

På en presskonferens om coronaviruset meddelade Mona Heurgren från Socialstyrelsen att deras siffror på hur många som hittills avlidit i covid-19 är fler än de som Folkhälsomyndigheten rapporterat.

Socialstyrelsen ansvarar för dödsorsaks-statistik

Det är Socialstyrelsen som i Sverige ansvarar för den officiella statistiken om hälsa, vård och omsorg. Det är till dem som vården rapporterar in alla dödsfall och dess orsaker till här i Sverige.

– Varje år så rapporteras ungefär 90 000 dödsorsaksintyg till Socialstyrelsen. Och det kommer från ansvarig läkare ute i vården som  beskriver dödsorsaken och annan relevant information för dödsfallet.

Covid-19-dödsfall fler än Folkhälsomyndigheten rapporterat

– Vi har en viss skillnad i antal personer som har avlidit i covid-19 fram till dagens datum. Vi hittar ungefär 10 procent fler personer än vad som har framkommit hittills, i Folkhälsomyndighetens uppgifter, sa Mona Heurgren.

En anledning till att siffrorna inte stämmer överens är att Folkhälsomyndigheterna har rapporterat om fall som är bekräftat covid-19-smittade genom tester. Till Socialstyrelsen kommer även rapporter om fall som läkaren bedömt som covid-19, utan att tester tagit. Det kan till exempel handla om fall där personen avlidit utanför vården. Där patienten alltså inte har testats för covid-19 men ändå bedöms ha gått bort i det.

Socialstyrelsens siffror släpar 3–4 veckor

Att siffrorna från Socialstyrelsen kommer först nu handlar om att vården har 3 veckor på sig att skicka in dödsorsaksintyget till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen tar sedan hand om och registrerar (kodar) informationen som läggs in i dödsorsaksregistret. Det leder till en fördröjning på ungefär 3–4 veckor.

– Det är därför vi inte har kunnat rapportera något förrän nu. Vi har kodat 1700 avlidna i covid-19 som inkommit till oss.

Siffror som alltså kommer att öka eftersom, med tanke på att långt ifrån alla fall är registrerade ännu.

Kan man tro Folkhälsomyndighetens siffror?

– Den statistik som Folkhälsomyndigheten hittills har redovisat stämmer väldigt väl överens på ett övergripande plan med den statistik som vi nu baserar på dödsorsaksintygen. Med övergripande plan menar jag vilka som drabbas, vilka åldrar, kön, underliggande sjukdomar och så vidare, sa Mona Heurgren.

Vi får räkna med, även framåt, att siffrorna på avlidna i covid-19 inte stämmer helt på Folkhälsomyndighetens sida, de kommer inte att justera sina siffror efter Socialmyndigheternas statistik, meddelade Anders Wallensten, biträdande statsepidemiolog.

Senaste statistiken från Socialstyrelsen hittar du här.

Av Sandra Hiort

Foto: TT

 

LÄS MER:

Se mer inspirerande innehåll från oss på Femina: