Trendar: SjälvkänslaPsykisk ohälsaKärlekRelationsrådVänskap

Stressiga jobb riskerar att göra kvinnor överviktiga

30 jan, 2019 
AvFredrik Rubin
övervikt av stressigt jobb
Stress på arbetsplatsen kan leda till sömnsvårigheter och depressioner. Och som om det inte vore nog visar en ny studie att kvinnor även riskerar att bli överviktiga av sitt arbete.
Annons

De flesta av oss går upp i vikt under årens lopp, det visar en studie som genomförts vid Göteborgs universitet. Men vad som är mer anmärkningsvärt är att den som har en stressig arbetsmiljö går upp än mer i vikt.

– Vi har valt ut 3 872 personer vilka undersökts vid tre tillfällen med tio års mellanrum. De har svarat på en lång rad frågor och fått sin vikt mätt vid varje tillfälle, säger Sofia Klingberg, forskare inom samhällsmedicin och folkhälsa vid Göteborgs universitet.

Låg kontroll påverkar viktuppgången

Det är en lång rad frågor som ställts i studien som fortfarande pågår och som inleddes på 1980-talet. Det handlar dels om hur stor kontroll deltagarna upplever att de har på sitt arbete, dels om hur höga krav som ställs på de.

För att uppskatta kravnivå på arbetet fick personerna svara på frågor om bland annat arbetstempo och motstridiga krav, medan frågorna om kontroll bland annat handlade om möjligheten att styra över sitt arbete. Utifrån svaren delades deltagarna in i grupper med höga respektive låga krav samt hög respektive låg kontroll.

Annons

– Det man kan säga är att en grupp som följs över tid, där går en stor andel upp i vikt oavsett om de är stressade eller inte. Men det vi kunde se var att låg kontroll påverkade viktuppgång för både kvinnor och män, säger Sofia Klingberg.

Sofia Klingberg arbetar som forskare inom samhällsmedicin och folkhälsa vid Göteborgs universitet.
Sofia Klingberg är forskare inom samhällsmedicin och folkhälsa vid Göteborgs universitet. Foto: Malin Arnesson

Höga krav drabbar kvinnors tydligast

Bland de deltagare som svarat att de utsatts för höga krav på arbetsplatsen under 10 år, kunde forskarna se att detta påverkade viktuppgång bland kvinnorna, medan det inte alls påverkade männen.

– Tittar man på den absoluta viktökningen kunde man se att kvinnor som upplevde höga krav under lång tid hade en 20 procent högre viktökning över 20 år jämfört med kvinnor som upplevde låga krav, säger Sofia Klingberg

Forskarna har uteslutit en lång rad faktorer som skulle kunna bidra med en delförklaring till vad viktuppgången beror på. En teori, som är just en teori, är att viktuppgången kan kopplas till ojämställdhet i samhället.

– Man skulle kunna tänka sig att kvinnor, trots att Sverige anses vara ett jämställt samhälle, fortfarande tar mer ansvar för hem och familj. I kombination med höga krav på arbetet kan de därmed ha svårare och återhämta sig, säger Sofia Klingberg.

Läs även:

Annons