Den nya studien visar att hundar har förmågan att känna på sig huruvida en person de möter är en snäll människa. I studien fick de deltagande hundägarna låtsas att de inte kunde öppna en burk och be två forskare att hjälpa dem.

Läs även Därför är det smart att ha hund 

Det första testscenariot utgick från att en av forskarna skulle stå passiv, samtidigt som kollegan hjälpte till med burken. I det andra scenariot var ena forskaren passiv, samtidigt som den andra aktivt vägrade att hjälpa till med burklocket.

I slutet av båda testerna erbjöd de båda forskarna hunden en godisbit. Hundarna som deltog i det första scenariot kunde i stor utsträckning tänka sig att ta en godis från båda forskarna.

Läs även Studie: Personer med dessa karaktärsdrag är dåliga på empati

Men när det kommer till det andra scenariot, där en av forskarna vägrade att hjälpa till med burken, valde hundarna i stor utsträckning att ignorera den ohjälpsamme forskaren och avstod dennes godisbit.

Forskarnas slutsats är att hundar kan avgöra om en person är en dålig människa och sedan döma han eller hon därefter. Så nästa gång du och din hund möter en främling som din hund inte uppskattar – lita på hundens instinkt!

Läs även Nu är det bevisat: Därför faller många kvinnor för elaka män

Källa: Neuroscience and Behaviorial Reviews, Cosmopolitan

Läs även Forskare: Pratar du med ditt husdjur? Då är du intelligent