Foto: Shutterstock

Att glad, trevlig och öppen är karaktärsdrag som vi använder för att beskriva positiva personer. Men en positiv person är inte så medkännande som hen tror. En undersökning från University of California, Los Angeles, visar att personer med mycket positiva personlighetsdrag är mer likgiltiga än andra personer.

Läs även Studie: Du är inte så trevlig som du tror

De 121 deltagarna i studien fick uppskatta sin egen nivå av positiva karaktärsdrag. Därefter fick de titta på fyra videoklipp med personer som höll monologer med personliga historier ur deras liv, två glada och två ledsna. Under tiden deltagarna tittade fick de uppskatta nivån av positiva eller negativa känslor som de trodde att personen på videon kände.

Läs även Är du en högkänslig person? Här är 9 tecken

Deltagarna med positiva personligheter trodde att att deras förmåga att ”pricka rätt” skulle vara bättre än andra deltagarna.

Personerna som talade i videoklippen hade själva fått gradera sina känslor. Och när svaren från deltagarna jämfördes med talarnas svar visade det sig att personerna med positiva karaktärsdrag hade svårast för att bedöma känsloläget i en negativ monolog. Efter klippet fick deltagarna utvärdera hur mycket på en skala hur mycket de kunde föreställa sig talarens situation och om de kände att de ”gick i deras skor”.

Resultaten från studien visar att de personer som själva upplever sig som positiva personer hade svårast att bedöma känslorna och känna empati när de såg någon berätta om negativa upplevelser.

Källa: Plosone.org

Läs även Dina favoritlåtar avslöjar din personlighet

Mest läst