Att läsk är dåligt för hälsan lär inte komma som en nyhet för någon. Men en färsk forskningsrapport publicerad i American Journal of Public Health visar att det inte krävs några större mängder av drycken för att du ska drabbas av negativa hälsoeffekter.

I studien, som inkluderade drygt 11 000 kvinnor under en tvåårsperiod, visade det sig att kvinnor som drack en extra burk läsk per vecka gick upp 0,3 kg mer i vikt än de som inte ökade sitt läskintag. Personer som drack en extra burk läsk om dagen gick istället upp 1 kilo.

Viktuppgången berodde enbart på läskintaget och var inte kopplad till anda faktorer, såsom en dålig kost eller stillasittande livsstil, enligt forskarna – som tror att kvinnornas hälsan på sikt skulle förvärras om läskkonsumtionen fortsatte efter att studien avslutats. Övervikt är kopplat till allvarliga hälsoproblem såsom diabetes och hjärt-kärlsjukdomar.

Tidigare studier har också visat att lightläsk är dåligt för hälsan. Bästa alternativet som måltidsdryck? Vanligt vatten.

Foto: IBL
Källa: Wellandgood.com

Läs även:

Så farligt är det att dricka lightläsk

5 bovar som ger ökat midjemått – och vad du kan göra åt det