Trendar: SjälvkänslaPsykisk ohälsaKärlekRelationsrådVänskap

Studie: Så många timmar ska du max jobba per vecka

29 mar, 2017 
AvNanna von Knorring
För långa arbetsdagar kan påverka din hälsa negativt – och mest utsatta är kvinnor. Som kvinna bör du jobba max 38 timmar varje vecka, enligt en rekommendation från australiensiska forskare.
Annons

En övertidstimme på jobbet någon gång i veckan kan kännas som en droppe i havet, men det kan faktiskt skada din hälsa.

Studien, som är gjord vid The Australian National University, bygger på analyser från 7890 australiensare i åldern 24 till 65. Forskarna har studerat hur långa arbetsdagar kan påverkar hälsan och det visar sig att kvinnor är särskilt utsatta.

– Med tanke på de extra höga krav som ställs på kvinnor är det omöjligt för kvinnor att arbeta de långa dagar som förväntas av dem utan att äventyra sin hälsa, säger Huong Dinh, forskare bakom studien.

Enligt forskarna har kvinnor en lägre tröskel när det kommer till ”arbetstidstrivsel” jämfört med män. Det beror på att kvinnor i större utsträckning lägger tid på obetalt arbete i hemmet. Kvinnor har dessutom ofta sämre lön jämfört med sina manliga kolleger.

Enligt Statistiska centralbyrån har kvinnor fortfarande en större andel obetalt arbete jämfört med män, även om glappet minskat. Från 1990 till 2010 hade kvinnorna ökat sitt betalda arbete med ungefär en halvtimme per dag, enligt undersökningen. Män i sin tur ägnade några enstaka minuter mer åt obetalt jobb jämfört med tjugo år tidigare.

Annons

Den ideella paraplyorganisationen Sveriges Kvinnolobby driver också den så kallade 16.00-rörelsen. En vanlig dag arbetar Sveriges kvinnor i snitt gratis efter klockan 16 – samtidigt som deras kollegor som är män får betalt till 17.00.

Huong Dinh rekommenderar därför att kvinnors arbetsveckor inte bör överstiga 38 timmar om de vill att den ska ligga på en hälsosam nivå. Motsvarande siffra för män är 43,5 timmar per vecka, enligt studien.

I vissa fall anser forskarna att kvinnor inte bör jobba mer än 34 timmar per vecka på grund av bland annat löneskillnader.

– Långa arbetstid bryter ner en persons psykiska och fysiska hälsa, eftersom det lämnar mindre tid till att äta ordentligt och ta hand om sig själv, säger Huong Dinh.

Forskarkollegan Lyndall Strazdins poängterar att det måste göras attitydförändringar i samhället för att män ska kunna ta mer tid åt sysslor i hemmet. Tankesättet att ett bra jobb kräver långa arbetsdagar måste också försvinna, anser hon.

Annons

Läs även:

Annons