fyra-kvinnor-gor-yoga-i-traningssal

Buddhismen är nog den religion som kan verka minst självisk och minst materiell av de stora världsreligionerna. Enligt buddhismen är ”jaget” en illusion, och lycka kommer inte genom att äga saker.

Yoga och meditation är två aktiviteter som är starkt kopplade till den ickemateriella religionen, bland annat är meditation en del av den åttafaldiga vägen – som man ska följa för att uppnå nirvana, det högsta sinnliga tillståndet.

Läs också: Bli stolt över din kropp – 5 enkla knep som ökar självkänslan

Men nu visar en ny tysk studie att vårt sätt att tillämpa yoga eller meditation tycks ha omvänd verkan – vi blir istället mer självfokuserade och egoboostade efter att ha utövat någon av dessa aktiviteter.

Yoga – för eller mot egot?

Syftet med studien kom till då forskarna lagt märke till att buddhismens syn på yoga och meditation helt motsätter sig den amerikanske psykologen William James teori om att utvecklandet av en färdighet alltid ökar ens känsla av självförbättring.

Det finns redan flera studier som stärker James teori, men forskarna vid tyska universitetet i Mannheim ville testa teorin just utifrån yoga och meditation, eftersom de sägs ta fokuset bort från egoismen.

Läs också: 5 meditationsövningar för dig som hatar att meditera

Under 15 veckor fick 93 yogastudenter utvärdera sin känsla av självförbättring genom tre olika tester. Bland annat fick de jämföra sig med andra i klassen samt testas för narcissistiska drag, och ranka sin självkänsla. I alla tre testerna kunde man se att studenterna rankade sig själva högre efter ett yogapass, än om de inte yogat på över ett dygn.

I en annan del av studien testade man 162 personer som utövar meditation, och kunde se att resultaten var liknande de som yogisarna fått: Man rankade sig själv högre efter ett meditationspass.

Mediterar vi fel?

Man gjorde även tester på samtliga deltagare för att mäta deras välmående i form av hur nöjda de är med livet, sin personliga utveckling och relationer med andra, med mer. Där kunde forskarna se att välmående också ökade ikapp med känslan av självförbättring – vilket antyder att det finns ett samband mellan välmående och självkänsla.

”De ‘egominskande’ effekterna av body-/mind-aktiviteter används ofta för att förklara de positiva effekterna på välmåendet – men vi kunde dock se att body-/mind-aktiviteter boostar känslan av självförbättring, vilket i sin tur boostar välmåendet”, skriver studieförfattarna.

Läs också: 6 yogaövningar även nybörjaren kan göra

MEN: Det finns också teorier som menar att det är vi västerlänningar som helt enkelt använder yoga och meditation på fel sätt. Istället för att blicka inåt och dämpa våra egon under yogapasset, så använder vi aktiviteten med fokus på just självförbättring eller för att dämpa ens egen stress och ångest.

Och visst kan vi som har träffat en del yogafrälsta känna att det ligger något i den nya teorin om att yoga kan höja egotrippen. Men om detta berör buddhismens lärdomar och ledord lämnar vi osagt – för vad är väl en ny studie mot tusentals år av utövande?

Källa: Quartz, Nationalencyklopedin  Foto: Unsplash

Artikeln publicerades först på MåBra.

Läs även: 8 saker som händer i kroppen när du börjar träna yoga

 

Mest läst