En ny svensk studie från Karolinska institutet visar att kvinnor som äter p-piller riskerar att få en negativ påverkan på sin livskvalitet.

– Trots att uppskattningsvis 100 miljoner kvinnor i världen använder p-piller vet vi idag förvånansvärt lite om p-pillrets effekt på kvinnors hälsa. Det vetenskapliga underlaget är mycket begränsat vad gäller p-pillrets effekt på livskvalitet och depression, säger professor Angelica Lindén Hirschberg vid institutionen för kvinnors och barns hälsa på Karolinska Institutet.

I studien fick 40 friska kvinnor i åldrarna 18–35 under en period på tre månader äta antingen p-piller innehållande etinylöstradiol och levonorgestrel (den vanligaste formen av kombinerade p-piller i Sverige) eller verkningslösa placebotabletter.

Läs även: Appen som är lika effektiv som p-piller – helt utan hormoner

Kvinnorna som fick p-piller värderade sin livskvalitet som signifikant lägre än de kvinnor som hade fått placebopiller. P-pillren hade negativ inverkan på flera aspekter av kvinnornas välmående, bland annat humör, självkontroll och energi. Däremot sågs ingen betydelsefull ökning av depressiva symtom.

– Detta skulle i vissa fall kunna vara en bidragande orsak till låg följsamhet och oregelbunden användning av p-piller. Denna möjliga försämring av livskvalitet bör uppmärksammas och beaktas i samband med förskrivning av p-piller och vid val av preventivmetod, säger Niklas Zethraeus, docent vid institutionen för lärande, informatik, management och etik på Karolinska Institutet.

Källa: KI.se
Foto: IBL

Läs även:

Forskare kommer allt närmare p-piller för män

12 saker dina bröst kan avslöja om din hälsa

Detta frågar kvinnor mest om hos gynekologen