Trendar: SjälvkänslaPsykisk ohälsaKärlekRelationsrådVänskap

Svenska forskare: "Nej, barn får inte lägre IQ av kranvatten"

02 nov, 2017 
AvMalin Karlberg
Svenska föräldrar som läst internationella nyheter behöver inte oroa sig – inget pekar på att kranvattnet i Sverige skulle ha någon negativ inverkan på barns intelligens.
Annons

En uppmärksammad internationell studie publicerad i journalen Environmental Health Perspectives tidigare i höst pekade på att exponering för fluor via mammans kranvatten skulle kunna ha en negativ effekt på den kognitiva utvecklingen hos foster. Studien utfördes i Mexiko av mexikanska, amerikanska och kanadensiska forskare, som menade att höga halter av fluor resulterar i ett lägre IQ hos barnet senare i livet.

Nu har svenska forskare vid Uppsala universitet granskat studien och jämfört med svenskt kranvatten. Forskarna har analyserat data från barn som under uppväxten på 80- och 90-talen fått i sig olika mängder av fluor genom dricksvattnet.

Där finner de inget stöd för att fluoridhalten skulle vara skadlig för barns intelligensnivåer. De har bland annat granskat den kognitiva förmågan vid mönstringen och resultaten på det nationella provet i matematik i årskurs nio.

Annons

– Vår studie är den största i sitt slag, och vi finner inte att fluoridhalterna i Sverige är skadliga för intelligensen, säger forskaren Mattias Öhman. Tidigare forskning har visat att mycket höga nivåer av fluorid är skadligt för hälsan. Framtida studier bör fokusera på att finna vid vilken nivå dessa skador kan uppstå. Våra resultat tyder på att dessa nivåer i alla fall befinner sig över det vi har i kommunalt svenskt dricksvatten, säger forskaren Mattias Öhman.

I områden med hög fluorhalt i kranvattnet kan man dock se att tandhälsan är bättre. Dessutom är arbetslösheten lägre och inkomsterna högre på dessa platser.

– Att inkomsten skulle öka är ett förvånande resultat som vi inte riktigt kan förklara. Kanske är det så att god tandhälsa är positivt på arbetsmarknaden, säger Mattias Öhman.

Foto IBL
Källor: Forskning.se, CNN.com

Annons