riskgrupp kvinnor corona

För de allra flesta som blir smittade av coronaviruset kommer symtomen att bli lindriga. Men är man över 70 år och har en underliggande sjukdom kan man få en svår, och i värsta fall livshotande, infektion. De sjukdomar som är något överrepresenterade bland de svåra fallen är högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, eller diabetes.

Man kan inte heller utesluta helt att personer med astma, allergi och njursjukdom kan drabbas hårdare.

Flest kvinnor i den nya riskgruppen

Men nu varnar fyra svenska läkare för att ytterligare en riskgrupp kan komma att drabbas hårt, nämligen personer som har en ätstörning. Omkring 200 000 personer i Sverige drabbas av ätstörningar någon gång i livet. De flesta av dem är kvinnor. Runt 147 000 är kvinnor i åldrarna 15-60, visar forskning .

I en debattartikel i Läkartidningen manar de fyra läkarna vården att vara extra vaksamma på personer som lider av en ätstörning. Enligt en rapport från Wuhan såg man nämligen att personer med diabetes och markant låg vikt var överrepresenterade bland dem som behövde intensivvård mot covid-19. Läkarna nämner att just personer med anorexia nervosa, andra ätstörningar med låg vikt och undernäring  kan behöva bevakas lite extra. På grund av undervikten kan man nämligen ha ett nedsatt immunförsvar eller en organsvikt, och det kan göra en infektion livshotande. Tidigare har man till exempel sett att anorektiker oftare avlider i lunginflammationer, vilket bland annat beror på att de inte reagerar på feber på samma sätt som friska.

Bulimi och hetsätning är riskfaktor för Corona

Men även personer med bulimi och hetsätningsstörning kan vara en riskgrupp. Detta eftersom de även kan ha diabetes typ 2 som en följd av sin sjukdom, vilket ökar risken för en mer komplicerad covid-19.

De fyra läkarna menar att det finns skäl att vara frikostig med test för covid-19 hos patienter med ätstörningar. Sjukvården kan också behöva agera mer kraftfullt vad gäller skyddsåtgärder och behandling av de medicinska komplikationer som kan uppstå hos den med ätstörning.

Foto: TT

 

LÄS MER:

Så hårt drabbas de olika riskgrupperna av corona

Agnes Wold: Detta funkar INTE för att skydda dig mot corona

Agnes Wold: Dessa coronamisstag har Sverige gjort

Agnes Wold: För att stoppa coronasmitta måste ALLA ta ansvar

Utvald läsning

Femina