Har du svårt att få relationer att hålla kan det ha med ditt anknytningsmönster att göra. Anknytningsteorin uppkom i psykologin på 1940-talet och har kommit att bli den viktigaste teorin för att förstå hur människor förhåller sig till närhet och relationer. Kort sagt handlar det hela om hur du lärde dig att forma relationer som barn.

Man kan ha ett tryggt eller otryggt anknytningsmönster. Om det är otryggt kan det vara undvikande, ambivalent eller i mer sällsynta fall desorganiserad. I det här testet, som ursprungligen publicerades i tidningen MåBra, kan du se vilket av de tre förstnämnda anknytningsmönstren som passar in på dig. Testet är utformat av psykologen Egil Linge som även har skrivit två böcker i ämnet.

Svara ”stämmer” eller ”stämmer inte” på följande påståenden:

1.

A) Att vara beroende av andra eller låta andra vara beroende av mig är ingenting jag oroar mig för.

B) Jag har lätt att skapa nära relationer.

C) Jag är inte rädd för att bli övergiven.

2.

A) Jag tycker det är svårt att helt lita på andra.

B) Jag känner mig obekväm med att vara beroende av andra.

C) I kärleksrelationer vill min partner oftast ha mer närhet än vad som känns bra för mig.

3.

A) I relationer vill jag oftast mer än min partner.

B) Jag oroar mig ofta för att relationen inte ska hålla.

C) Mitt behov av närhet skapar ibland problem.

Flest ”stämmer” under 1:

Du är trygg i dina kontakter med människor och har inga problem att inleda relationer och få dem att vara.

Flest ”stämmer” under 2:

Du är undvikande och vill gärna hålla distansen. Även om du har många vänner är det ingen som riktigt känner dig. Så fort en kärleksrelation känns för närgången drar du dig undan. Det kan göra att du har svårt att ha varaktiga förhållanden.

Flest ”stämmer” under 3:

Du är ambivalent – en klängranka. Du styrs mer av känslor än av tankar och har ett starkt behov av din partner redan tidigt i en relation. Din rädsla för att bli övergiven kan göra att du blir klistrig och riskerar att stöta bort din partner.

Källa: MåBra

Läs även:
Lever ni i en A- eller H-relation?
18 kvinnor berättar: Så gjorde vi med ringarna efter skilsmässan
”Skilsmässan gjorde mig utfattig – så reste jag mig igen”

Mest läst