Kvinna som tar insulinspruta mot diabetes

Kvinna med diabetes.

Så kollar du vilken blodgrupp du tillhör
1:15

Efter reklamen: Så kollar du vilken blodgrupp du tillhör

(1:15)

Slå på ljud

Diabetes typ 1 och 2 är de två huvudsakliga diabetestyperna och innebär att betacellerna i bukspottkörteln producerar för lite insulin eller inget insulin alls eller att kroppen har en begränsad möjlighet att svara på insulinet.

Två olika typer av diabetes

Typ 1-diabetes

Diabetes typ 1 drabbar främst barn och ungdomar och innebär att kroppens egen insulinproduktion upphör helt eller nästan helt. Sjukdomen är en autoimmun sjukdom, vilket innebär att kroppens eget immunförsvar angriper eller förstör insulinproducerande celler i bukspottkörteln.

Typ 2-diabetes

Diabetes typ 2 drabbar vanligen personer över 40 år, men i dag har man sett att sjukdomen går ner i åldrarna och kan drabba både barn och ungdomar.

Vid typ 2-diabetes så är cellernas känslighet för insulin nedsatt och innebär att cellerna inte kan ta upp socker från blodet i normal utsträckning. Det gör att kroppen försöker kompensera det genom att öka produktionen av insulin och på sikt kan betacellerna i bukspottkörteln "tröttna" och blir därför för låga.

Symtom vid diabetes

De vanligaste symtomen vid diabetes är att du lättare blir kissnödig, törstig och trött, men det är lite skillnader på vad du får för symtom beroende på vilken typ av diabetes du insjuknat i.

Symtom vid typ 1-diabetes

  • Stora urinmängder
  • Ökad törst
  • Onormal trötthet
  • Viktnedgång
  • Synförsämring

Symtom vid typ 2-diabetes

Symtomen vid typ 2-diabetes brukar inte vara lika tydliga som typ 1-diabetes, utan det brukar komma mer smygande. Det brukar vara när insulinbehovet överstiger kroppens egen insulinproducerande förmåga som sjukdomen bryter ut.

Diagnosen ställs ofta vid en vanlig hälsokontroll när man undersöker blodsocker och socker i urinen, men ibland så ställs diagnosen när komplikationerna redan uppkommit - som vid en hjärtinfarkt.

13 sätt som högt blodsocker kan påverka kroppen på

Det kan du göra själv

Du som lider av diabetes kan själv påverka ditt blodsocker och kolesterolvärden genom att ändra dina hälsoval.

Regelbunden motion är bra för att minska blodtrycket och förbättra sockerbalansen och där kan det räcka med en snabb promenad på 30 minuter för att få effekt. Det kan också vara en bra idé att se över dina matvanor - livsmedel som lyfts fram i kostråd för personer med diabetes är frukt, grönt, fisk och nötter.

8 anledningar till varför du alltid känner dig hungrig

Mest läst