I 80 procent av alla relationer är det mannen som kör. Förklaringen är att beteendet har ärvts från föräldrarna där det i gamla tider oftast var mannen som körde. Det skriver Metro och hänvisar till en ny SIFO-undersökning.

Ordföranden i Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF, Monica Green menar att en jämnare fördelning av körningen mellan könen ger högre säkerhet i trafiken.

Läs också: Kvinnor är mer frusna än män

– Kvinnor är bättre på att köra bil, de är mer uppmärksamma och försiktiga. Det är också viktigt för hennes frihet att fortsätta köra bil och inte överlämna det till mannen när de kommer upp i åldrarna, säger hon till Metro.

Green får medhåll av 41 procent av deltagarna i SIFO-undersökningen.

Färre trafikolyckor med kvinnor inblandade

Att kvinnor är säkrare bilförare än män speglas i olycksstatistiken. Män är iblandade i 75 procent av alla dödsolyckor. De olyckor som involverar män är dessutom oftare allvarligare. En förklaring är att män ofta överskattar sin körförmåga, medan kvinnor mer ser på bilkörningen som en transport.

Källa: Metro 
Text: Malin Perlheden, från Allers.se
Bild: Shutterstock

Läs också!

Nu är det bevisat: Därför faller många kvinnor för elaka män

Kvinnor behöver vila efter jobbet för att släppa stress

Mer läsning

Femina