Idag arbetar drygt fem miljoner svenskar och av dem har nästan var tredje hälsoproblem som orsakats av jobbet, det visar Arbetsmiljöverkets nya rapport. Kvinnorna som grupp var drabbade i högre grad än män och det är i kvinnodominerade yrken inom vård och omsorg som problemen är störst.

Hög arbetsbelastning är huvudorsaken till besvären, både hos kvinnor och män, även om det var ännu vanligare hos kvinnorna. En annan vanlig orsak är påfrestande arbetsställning och stillasittande vilket visade sig vara vanligast hos personer mellan 16 och 29 år. Man skulle ju kunna tro att det också är de här personerna som har mest värk, men det är ett problem som är lika vanligt oavsett ålder och kön.

Psykiska problem vanligt hos medelålders

Det är framför allt män och kvinnor mellan 30 och 49 år som drabbas av oro, ångest eller något annat psykiskt problem av sitt arbete. Även huvudvärk, sämre minne, sömnstörningar och dålig koncentrationsförmåga är vanligt. De här psykiska problemen var något vanligare hos kvinnor än hos män. Stress kan vara en orsak till alla dessa problem, vilket kan kopplas till att många tycker att de är pressade av för höga eller otydliga krav från sina chefer, kunder eller elever.

Vi sjukskriver oss inte

Varannan som mår dåligt har sökt hjälp hos till exempel läkare, naprapat eller sjukgymnast. Däremot har de flesta inte så stora problem att de behöver sjukskriva sig, ta ut semester, flexa eller på annat sätt vara frånvarande från jobbet. Trots det så har var tredje varit hemma någon gång under den senaste 12-månadersperioden, och det är framför allt kvinnor över 35 som väljer att stanna hemma för att de på olika sätt mår dåligt.

Det finns också andra skillnader i frånvaron än ålder och kön. Män som stannar hemma på grund av arbetsmiljöproblem är oftast låg- och mellaninkomsttagare. Bland höginkomsttagare var det bara 17 procent som varit hemma jämfört med 30 procent av låginkomsttagarna. Hos kvinnor kunde man inte se en sådan skillnad mellan inkomstgrupperna.

Fast anställda får bättre stöd

Om du är fast anställd är chansen större att du får stöd från din arbetsplats för att du ska må bättre och rehabiliteras än om du har en tidsbegränsad anställning. Du kan få hjälp med omplaceringar eller hjälpmedel som underlättar. Däremot är det många som inte är fast anställda som i stället löser sina hälsoproblem genom att byta arbetsgivare.

– Undersökningen av arbetsorsakade besvär ger oss som arbetsgivare en viktig signal om vad i jobbet som kan upplevas besvärligt. Ingen ska behöva känna besvär, bli sjuk, skadas eller förolyckas på grund av sitt arbete, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande.

Vad är viktigt för att må bra på jobbet?

Fackförbundet Jusek gjorde 2016 en undersökning om hur vi mår på arbetsplatsen och vad som är viktigt för att vi ska må bra. Resultatet av undersökningen, som de själva kallar Lyckometern, gjorde att de kunde sammanställa de fem viktigaste punkterna som gör att vi mår bra på jobbet:

  • Balans mellan arbete och fritid
  • Arbetsuppgifter som är utmanande och utvecklande och där kreativiteten får utlopp
  • Chefer som ger löpande stöd och konstruktiv feedback
  • Verksamheter som drivs effektivt och där medarbetarna behandlas rättvist
  • Bra kollegor, både yrkesmässigt och socialt

Om du känner att du av någon anledning inte mår bra på ditt jobb, vänd dig i första hand till din chef. Ansvaret gällande arbetsmiljön ligger alltid på arbetsgivaren. Om du inte får gehör eller inte vet vem du ska vända dig till kan du kontakta ditt fackförbund för att få hjälp.

Källa: Arbetsmiljöverket, Jusek

Läs mer:

Forskare: Hälsorisk att vara på jobbet för klockan 10

Här är de 10 stressigaste jobben – finns ditt med på listan?