Att vara glad och uppskatta livet kan göra att livslängden ökar, rapporterar Vetenskapsradion i P1. Det visar en brittisk studie, som publicerats i Brittish Medical Journal, där 9000 personer vid upprepade tillfällen fått svara om vad de tycker om livet.

Deltagarna som var i åldrarna 50 till 80 år har vid tre tillfällen sedan 2002, med två års mellanrum, fått svara på frågor om de var nöjda med sin livssituation för tillfället och om de såg tillbaka på livet med glädje.

När forskarna samlade in svaren tog de även hänsyn tull personernas ekonomi, jobb, utbildningsnivå och om personen var deprimerad – men resultaten visade ett samband mellan de personer som upplevde av livsglädje och deras livslängd.

Den brittiska studien förklarar dock inte allt, och det behövs fler undersökningar som kan förklara varför upplevelsen av att livet är härligt hänger ihop med ett längre liv.

Mest läst