Framförallt gäller varningen bröstmjölksersättning, eftersom konsumenterna där är barn upp till 6 månader. Där har halterna av glycidyl- och 3-mcpd-estrar varit tio gånger högre än vad som anses tolerabelt för ett dagligt intag.

Läs även Varningen: Populära råvaran kan orsaka cancer

Livsmedelsverket har gjort en ännu inte offentliggjord kartläggning över hur det ser ut på den svenska marknaden – och enligt Petra Bergkvist, statsinspektör på kontrollenheten, är resultaten av de svenska produkterna liknande de för de övriga i EU.

– Vi är bara en del av en större marknad. Står det palmolja på etiketten så hittar vi samma halter här, säger Petra Bergkvist till Svenska Dagbladet.

Däremot har Världshälsoorganisationen WHO dragit andra slutsatser när det gäller ämnet 3-mcpd, nämligen att man vill tillåta fem gånger högre värden än Efsa (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet). WHO:s och Efsas oenighet kring gränsvärdet gör att ett beslut om att sänka gränsvärdens drar ut på tiden.

– Vi befinner oss i ett vänteläge men förhoppningsvis har vi ett gränsvärde för glycidylestrar på plats till hösten. Det skickas förslag fram och tillbaka och det senaste innebär att dagens halter kommer att sänkas, säger Emma Halldin Ankarberg som är toxikolog på Livsmedelsverket.

Läs även 6 av de giftigaste sakerna i ditt hem – och vad du kan göra åt dem

Problemet har varit känt inom industrin länge, och hittills har EU:s taktik varit att försöka få den att frivilligt sänka halterna i livsmedlen.

– Det har man också lyckats med men nu har man nått en punkt där ytterligare sänkningar börjar svida och kosta pengar. För att komma längre krävs större ingrepp i tillverkningsprocessen, säger Emma Halldin Ankarberg.

Hon förklarar vidare att det inte finns någon säker nivå när man pratar om cancerframkallande ämnen, men att ett gränsvärde måste sättas och att man måste ta små steg för att inte industrin ska braka ihop. Sedan behövs bättre analyser av vad som händer om människor börjar äta mer av andra fetter, om nu palmoljan ska minskas eller bytas ut.

Läs även 7 anledningar – därför ska du äta mer grönkål

Innan ett beslut om gränsvärden har fattats vill Livsmedelsverket inte gå ut med mer specifika råd, men rekommenderar ändå att man väljer bort kakor, kex och andra livsmedel som innehåller palmolja.

Helle Knutsen, ordförande i Efsa-kommitén som utvärderat riskerna, håller fast vid gruppens bedömning av 3-mcpd:

– Ämnet 3-mcpd gav njurskador på djur och då är det bekymrande att man har en nivå på intaget som ligger över det som kan anses tolerabelt. Det föreslagna gränsvärdet är satt med en säkerhetsmarginal på 100 gånger mot den nivån som gett skador på djur, men samtidigt finns det en osäkerhet kring intaget. Det finns en risk att vi underskattat hur mycket människor får i sig, säger Helle Knutsen.

Källa: Svenska Dagbladet, Livsmedelsverket

Foto: Thinkstock

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Måbra.

Läs även Recept: Ugnsbakad ost med tomatsås

Se mer inspirerande innehåll från oss på Femina: