Omslag Alltför mycket kvinna: en biografi om Else Kleen och Den Nya kvinnan som samhällsförbättrande journalist

Tvärtemot alla konventioner tog Else Kleen för sig i yrkeslivet och skrev reportage om såväl fångvård som mode och blev snabbt en betydelsefull opinionsbildare. Genom sitt 40-åriga äktenskap med socialministern Gustav Möller befann hon sig i maktens centrum, men många ansåg hennes orädda utforskande vara opassande. En viktig påminnelse om hur kvinnors handlingsfrihet varit kraftigt kringskuren för inte alls särskilt länge sedan.

Av ELIN PERSSON

Mest läst