Omslag Alltför mycket kvinna: en biografi om Else Kleen och Den Nya kvinnan som samhällsförbättrande journalist

Tvärtemot alla konventioner tog Else Kleen för sig i yrkeslivet och skrev reportage om såväl fångvård som mode och blev snabbt en betydelsefull opinionsbildare. Genom sitt 40-åriga äktenskap med socialministern Gustav Möller befann hon sig i maktens centrum, men många ansåg hennes orädda utforskande vara opassande. En viktig påminnelse om hur kvinnors handlingsfrihet varit kraftigt kringskuren för inte alls särskilt länge sedan.

Av ELIN PERSSON