Omslag boken Cirkeltecknaren av Fred Vargas

Kommissarien hör till kriminal-litteraturens mest säregna personlig-heter, lika udda i sitt varande som skarp i att lösa gåtor. Paris har drabbats av en undflyende karaktär som ritar blå cirklar på gatorna och lägger olika föremål i dem. De blir större och större, till slut ligger där en död kvinna.

Paris är som Paris ska vara, Adamsberg längtar efter sin älskade som lämnat honom, han möter märkliga karaktärer och funderar över de blå cirklarna. Ingenting är förstås vad det synes vara, men Adamsberg har förmågan att se det som inte syns i detta varande.

KRIMINALROMAN ❤❤❤❤❤

KENNETH GYSING