Va? Kommer Netflix och HBO tvingas ta bort en massa amerikanska filmer och serier nu? Och vad innebär det här för mig? Är sista säsongen av Game of Thrones hotad för alla européer? Så tänkte nog många när den nya lagen röstades igenom i EU-parlamentet i går.

Lagen innebär alltså bland annat att streamingtjänster som Netflix och HBO blir tvungna att erbjuda fler filmer och serier som har producerats i Europa, om man prenumererar på tjänsten i ett europeiskt land. Men lagen innebär även andra saker – och än har den inte vunnit laga kraft. EU-ländernas regeringar ska nämligen först godkänna lagen i rådet.

Det här innebär den nya ”Netflix-lagen” för dig

Vilka streamingtjänster berörs?

Streamingtjänster som Netflix, Amazon Prime, HBO och Google Play och sociala kanaler som Youtube och Facebook berörs. Men det gäller endast om man har en prenumeration på tjänsten i ett EU-land.

Vad innebär lagen?

Lagen handlar om programinnehåll, reklam, försäljning av varor, produktplacering och programsponsring i stort, men om man plockar ner det till mer begripliga bitar så gäller följande:

  • 30 procent av allt innehåll på de audiovisuella medietjänsterna ska vara producerat i Europa.
  • Skyddet för minderåriga förstärks när det kommer till exponering för våld, hat, extremism och marknadsföring. Streamingtjänsterna måste även ta bort innehåll som uppviglar till hat, våld och terrorism och som kan vara skadligt för barn. Däremot bestämmer varje land själv vad för innehåll som faktiskt är skadligt för barn.
  • Omotiverat våldsamt och pornografiskt innehåll ska bli lättare att rapportera, och ska därefter skyndsamt tas bort av streamingtjänsterna.
  • Streamingtjänsterna ska bli mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

Varför gör man det här?

Det främsta motivet är att få tv-jättarna att investera i Europa – men det är även en uppdatering av en redan befintlig lag. Liknande kvoter finns nämligen redan för linjär-tv, men eftersom allt fler människor konsumerar sina filmer och serier via streamingtjänster behövde lagen uppdateras.

När kommer till exempel Netflix innehåll att förändras?

Först måste lagen formellt godkännas av EU-ländernas regeringar. Efteråt får streamingtjänster som Netflix och HBO 21 månader, alltså cirka två år, på sig att anpassa innehållet till de nya reglerna.

Det behöver dock inte betyda att det blir en jättestor skillnad för till exempel Netflix som redan i dag erbjuder mycket svenskt (och därmed europeiskt) innehåll för sina svenska användare. Likaså har Netflix i Belgien redan ett gediget utbud av filmer på franska och nederländska, producerat i Europa.

Vad finns det för kritik mot lagen?

Lagen godkändes med 452 ja-röster, 132 nej-röster och 65 nedlagda röster. På nej-sidan finns olika argument till varför lagen inte borde införas eller åtminstone förändras, bland annat dessa:

  • Europaparlamentarikern Fredrik Federley (C) säger följande i en intervju med TT: ”Hela förslaget bygger på något slags europeisk kulturnationalism där man tycker att vi som politiker kan bestämma hur mycket av olika typer av innehåll som ska visas. Det är ett stort ingrepp i privat företagande och i någon mån kulturell yttrandefrihet, och en total misstro gentemot medborgarna inom unionen.”
  • Lagen ger varje enskilt land rätten att själva definiera vad som kan vara skadligt för barn, och det oroar socialdemokraten Anna Hedh. Hon pekar bland annat på Litauen där det är förbjudet att visa homosexuella par i tv på vissa tider då det anses vara skadlig propaganda för barn. Hon säger följande, enligt SvD Näringsliv:

    ”Jag hoppas verkligen att delen om att skydda barn från skadligt innehåll i den nya lagen verkligen kommer att handla om att skydda dem mot sådant som terrorism – och inte om helt andra saker.”

  • Christofer Fjellner (M) menar att lagen kommer att drabba konsumenterna som tvingas betala för tv-serier och filmer som de inte vill se.

Och angående Game of Thrones sista säsong: ni kan vara lugna. Självklart kommer HBO-användarna i Sverige fortfarande få se vem som slutligen får sitta på järntronen.

Läs mer: Här är höstens bästa tv-serier på Netflix, HBO och SVT

Läs mer: Här är koderna som visar alla filmer och serier på Netflix

Se mer inspirerande innehåll från oss på Femina: