Ensam pa mars Andy Weir

Medan Jorden sörjer måste han planera för sin överlevnad på en livlös planet. Snart kan han likt en Robinson odla potatis i sitt rymdhabitat och göra utfärder med sitt landfordon, och när satelliterna ser hans aktiviteter inleds en spektakulär räddningsinsats.
Andy Weirs romandebut Ensam på mars (Bookmark) är en fängslande studie i övergivenhet, och samtidigt en praktisk guide till överlevnad i kosmos.

RYMDROMAN ❤❤❤❤

Recension av Staffan Wilsson