Oliver Burkeman i Motgiftet: Lycka för pessimister

Oliver Burkeman i Motgiftet: Lycka för pessimister

Det låter så självklart men är, som så ofta, svårt i praktiken.

Något mycket befriande finns det i alla fall i Burkemans tes att osäkerhet och misslyckanden inte är något som till varje pris ska undvikas, utan tvärtom är nödvändiga ingredienser i ett lyckligt liv. Se där – det finns hopp!