Hedda Stiernstedt har skrivit på upprop mot filmbranschens klimatpåverkan

Klimatförändringarna är det största hotet som mänskligheten stått inför, och för att skapa förändring krävs det att alla drar sitt strå till stacken. Från stora företagsaktörer till enskilda individer. Nu har 250 personer från filmindustrin valt att gå samman i ett upprop för att kräva att deras bransch tar större hänsyn till miljön än vad de gör i dag.

”Om den svenska filmbranschen fortsätter negligera det som resten av världen ser som en ödesfråga, hotar det inte bara klimatet utan även svensk film. Låt oss hjälpa till att avvärja klimatkatastrofen i stället för att bidra till den. Låt oss förändra branschen”, skriver de i uppropet som Dagens Nyheter har publicerat.

Med på listan över undertecknare finns skådespelare som Lena Endre, Hedda Stiernstedt, David Sundin och Björn Kjellman. Men också allt från manusförfattare och regissörer till producenter och dramaturger.

Resor och transporter – ett konkret problem

Ett av de konkreta problem som understryks i uppropet är de stora utsläppsposterna i form av resor och transporter som kommer vid en filmproduktion. Många svenska filminspelningarna förläggs dessutom i andra länder så som Litauen, Ungern och Tjeckien. Det görs på grund av så kallade produktionsrabatter, som gör det billigare för svenska produktionsbolag att spela in i andra länder – trots att filmens handling utspelar sig i Sverige.

Lena Endre och Björn Kjellman på scen 2010

Lena Endre och Björn Kjellman två av de 250 personer som har skrivit under uppropet. Foto: Karin Törnblom/TT

”Utöver de utsläpp som teamets och skådespelarnas flygresor bidrar med när produktionen förläggs utomlands så tillkommer utsläpp från smutsig energiproduktion då flera öststater får sin energi från olja, kol eller gas, till skillnad från Sverige som är ett av de länder som har högst andel förnybar energi”, skriver de i uppropet.

Som en lösning på problemet efterfrågar de som undertecknat brevet därför ett införande av produktionsrabatter även i Sverige. Något som det även finns en önskan om från politiskt håll. Under Göteborgs filmfestival i våras var skatterabatter på filmproduktioner i Sverige en återkommande fråga – och kulturministern Amanda Lind (MP) öppnade delvis upp för att det skulle kunna bli verklighet i framtiden.

”Det är en viktig fråga för branschen”, sa hon i en intervju med Kulturnyheterna.

Svensk filmindustri har hamnat på efterkälken

Svenska Filminstitutet är svensk films viktigaste finansiär, och i uppropet menar de undertecknade att det borde ställas högre miljökrav på de produktioner som de väljer att finansiera. I avsaknad av politiska riktlinjer är det i dag upp till produktionsbolagen själva att besluta om de vill satsa på mer hållbara produktionsmetoder – och de undertecknade menar då att kortsiktiga ekonomiska fördelar vanligtvis väger tyngre än miljövinster när det kommer till svensk filmproduktion.

I uppropet exemplifieras bland annat BBC som tillsammans med andra bolag inrättat en slags miljöcertifiering för den brittiska film- och tv-industrin. Detsamma gäller den amerikanska producentföreningen som tillsammans med de stora studiorna i USA har valt att etablerat klimatberäkning som en fast rutin.

”Svensk filmindustri har hamnat på efterkälken i den hållbara utvecklingen. Här krävs en förändring och den måste ske nu!”, skriver de.

Uppropet avslutas med ett tydligt krav på skärpta riktlinjer i hopp om förändring:

”Vi kräver att såväl politiker som finansiärer och produktionsbolagen tar sitt ansvar och lyfter miljöfrågorna inom svensk film. Om den svenska filmbranschen fortsätter negligera det som resten av världen ser som en ödesfråga, hotar det inte bara klimatet utan även svensk film. Låt oss hjälpa till att avvärja klimatkatastrofen i stället för att bidra till den. Låt oss förändra branschen.”

Källa: Dagens Nyheter
Foto: LUNDSTEN ROGER/Aftonbladet/TT

Läs mer:

Res utan dåligt klimatsamvete – 5 tips som gör skillnad

3 inredningsprofiler: Så inreder du hållbart och klimatsmart

Bli mer klimatsmart – här är 5 tips på saker att göra 2019