I år – etthundra år senare – har museet gjort en rejäl omarbetning av sin Strindbergutställning, Bland annat ställs den sällan offentligt skådade Ockulta dagboken som Strindberg förde mellan 1896 och 1908 ut tillsammans med originalmanuskriptet till Fröken Julie. Det kommer även vara möjligt att bläddra i digitala kopior av dessa skrifter under utställningen.

Nordiska museet förfogar även över den största samlingen av Strindbergs målningar, av vilka 17 stycken kommer visas under utställningen, samt ett femtontal fotografier där han har fotograferat sig själv och människor i hans närhet.

Utställningen öppnar den 16 januari. Se www.nordiskamuseet.se för mer information.

För mer om vad som händer under Strindbergåret, se www.strindberg2012.se

Mest läst