Boken Timme noll

Barnet kallades Flickan och skickades bort till ett ovisst öde, medan hennes mor, författaren som belagts med skrivförbud, aldrig hämtade sig från förlusten och i röken och ruinerna efter krigsslutet vandrade österut mot Polen och förintelselägren för att söka efter henne. Lundberg väver också in två andra levnadsöden vars vägar korsas i berättelsen, som spänner över sjuttiofem år – från andra världskriget till i dag. ROMAN ❤❤❤❤❤

ULLA STRÄNGBERG