Lönegapet mellan män och kvinnor är fortfarande stort, och från och med den 12 november, jobbar kvinnor gratis året ut. Trots att kvinnor generellt sett har längre och högre utbildning än män.

Läs även Allbrights vd Amanda Lundeteg: Sverige måste sluta skryta om hur bra vi är på jämställdhet

Varje år räknar 16.00-rörelsen, en sammanslutning av politiska kvinnoförbund, fackförbund och kvinnorörelsens organisationer, ut hur mycket lönerna i snitt skiljer sig åt mellan kvinnor och män. I år tjänar kvinnor kvinnor 12,5 procent lägre lön än män.

Räknar man om det till en normal arbetsdag från klockan 8-17 innebär det att män får betalt hela dagen, medan kvinnor jobbar gratis efter klockan 16. Räknar man om det till år innebär det att kvinnors betalda arbetsdagar tar slut idag. 87 procent av året har gått, och resten av dagarna jobbar kvinnor gratis.

Läs även Den tysta revolutionen – kvinnors utbildningsnivå har passerat männens

Sedan rörelsen bildades för fem år sedan har klockslaget flyttats fram från 15.51 till 16.00, så utvecklingen går åtminstone framåt om än långsamt. Med den förändringstakten når vi jämställda löner först om 33 år, det vill säga 2050, enligt organisationen. För att få till en förändring måste regering och arbetsmarknadens parter ta sitt ansvar och utöka arbetet, menar dem.

Hillevi Ganetz, medieforskare med inriktning på genus och populärkultur, håller med och säger att både arbetsgivare och fackförbund måste arbeta för att få bort lönegapet.

– I en del fall har det här arbetet redan påbörjats, men för att få bort lönegapet helt måste arbetet bli mer radikalt och genomgripande, vilket möter motstånd eftersom många, framförallt män, inte skulle få samma löneökningar som förut om kvinnors löner skulle prioriteras.

Kvinnor har lägre lön än män inom alla sektorer och i stort sett alla yrken på den svenska arbetsmarknaden. Varje månad tjänar kvinnor i genomsnitt 4 200 kronor mindre än män, och på ett år blir skillnaden så stor som 50 400 kronor.

Läs även Vid denna ålder tjänar kvinnor som mest