Shoka Åhrman

SPP
Rysslands invasion av Ukraina – så kan du hjälpa till
1:17

Efter reklamen: Rysslands invasion av Ukraina – så kan du hjälpa till

(1:17)

Slå på ljud

I takt med att kriget har trappats upp i Ukraina, har även den ekonomiska oron blivit allt större bland svenskarna. Många undrar om priserna på drivmedel och livsmedel kommer att öka ytterligare. Är det nu man skall ta ut kontanter och spara i madrassen?

Vi bad sparekonomen och ekonomiexperten Shoka Åhrman svara på de sju vanligaste frågorna kring kriget och den svenska ekonomin.

1. Hur påverkas Sveriges ekonomi av kriget?

– Svensk ekonomi i stort har påverkats- och kommer att påverkas av kriget. Även om exempelvis vår energiförsörjning inte är beroende av Ryssland, påverkas vi av det som sker i Europa. Både Ryssland och Ukraina är exempelvis stora exportörer av majs, vete och andra spannmål, vilket har gjort att priserna på livsmedel har ökat i Sverige. Man ska ha respekt för att vi påverkas, men samtidigt komma ihåg att Sverige är en stabil ekonomi. Regeringen har en beredskap för att stötta upp folket i kristider, vilket de redan nu gör med olika former av ekonomiskt stöd.

2. Kommer priserna i Sverige att bli ännu dyrare framöver?

– Ja, tyvärr. Drivmedelspriserna har som bekant redan pressats upp under det senaste året, och med tuffa sanktioner mot Rysslands oljeexport väntas priserna stiga ännu mer. Sannolikt kommer även livsmedelspriserna att behöva öka ytterligare under året. Detta på grund av ökade kostnader för producenter och leverantörer med energi, drivmedel, produktion och logistik.

3. Många tar ut kontanter just nu. Är det en bra idé?

– I Ryssland handlade uttagen bland annat om att skydda värdet på sparandet och sina pengar. Här i Sverige är vi inte i det läget, så att ta ut stora summor i kontanter är inget jag vill rekommendera. Jag ser ingen anledning att ta ut kontanter på grund av krig eller eventuella cyberhot. Om kontanter är ett sätt för dig att krishantera och känna trygghet kan du såklart ta ut pengar, men kom ihåg att inte ta ut för stora summor på grund av stöldrisken.

4. Hur ska jag tänka kring min vardagsekonomi?

– För att känna en trygghet kan det vara läge att kolla över hur du skyddar dig själv och din inkomst från oförutsedda händelser. Har du försäkring för olycksfall? Är du med i a-kassan?

När det blir dyrare att leva kan du exempelvis även dra ner på din ”lyxkonsumtion” under en period. Alltså sådana inköp som inte är direkt nödvändiga i din vardag.

5. Kommer bolåneräntan att höjas?

– På grund av den ökade inflationen finns det en risk att Riksbanken behöver höja reporäntan, vilket ökar räntan för bolån. Om du är trygghetssökande och vill veta din exakta räntekostnad kanske det är läge att se över dina bolåneräntor och binda delar eller hela bolånet. Om du binder räntan är det viktigt att du inte ska flytta eller sälja under bindningstiden. Det kan nämligen kosta en del att kliva av bindningstiden.

6. Ska jag fortsätta mitt privata sparande på börsen, eller är det dags att sälja av?

– Aktiemarknaden har gått ner en hel del sedan årsskiftet, så att man känner oro är inget konstigt. Fortsätt att fokusera på långsiktighet i ditt sparande. Sprid ut risken genom att månadsspara automatiskt, snarare än att försöka hitta bottennivån på börsen. Det allra viktigaste är att inte agera i panik och sälja av hela ditt kapital. Om du känner en oro och ändå vill sälja bör du sälja lite i taget, vid olika tidpunkter. Agera efter din egen kunskapsnivå och risktolerans och inte efter vad dina kollegor och kompisar gör.

7. Påverkas min pension av svängningarna på börsen?

– En stor del av bottenplattan i pensionen ligger inte placerad på börsen, vilket kan vara bra att känna till. Den allmänna inkomstpensionen baseras nämligen på din inkomst och påverkas av löneutvecklingen i Sverige. Däremot är premiepensionen fondbaserad och den påverkas helt klart av svängningarna på börsen, men den utgör endast 2,5 procent av inkomstpensionen. Prata med din bank eller pensionsbolag för att ta reda på hur din övriga pension är placerad, exempelvis tjänstepensionen och det privata pensionssparandet. Om du känner oro går det kanske att ändra fondfördelningen för de framtida insättningarna så att dina pengar under en tid inte placeras i lika stor utsträckning på aktiemarknaden.