Ekonomi
Från rookie till börshaj - så gör du
1:35

Efter reklamen: Från rookie till börshaj - så gör du

(1:35)

Slå på ljud

Förr fick nästan 90 procent av alla barn någon form av månads- eller veckopeng, men i takt med att kontanterna började försvinna sjönk den siffran. De senaste åren har det dock skett en uppgång, och idag får 75 procent av alla barn i Sverige egna pengar att förfoga över.

– Att tidigt förstå pengar värde och att lära sig att hushålla med begränsade resurser samvarierar med en god privatekonomi senare i livet, förklarar Arturo Arques som är privatekonom på Swedbank.

Vad är bäst - vecko- eller månadspeng?

Det är betydligt svårare att planera en budget för en månad än för en vecka för ett barn. Därför bör man börja med att ge sitt barn veckopeng, för att sedan gå över till månadspeng när barnet upplevs moget att planera på längre sikt.

Ekonomi

5 situationer där rädslan för förlust gör dig till en sämre beslutsfattare

– Det är viktigt att hela tiden se till individen. En del barn är duktiga på att planera sin konsumtion, medan andra gör av med veckopengen direkt. Men vanligt är att föräldrar går över till månadspeng någon gång i elvaårsåldern. Då har de flesta barn börjat förstå det där med att sprida ut sin konsumtion, säger Arturo.

Det är sedan bra att tydligt komma överens med barnet om vad som ska ingå i månadspengen. Om ett äldre barn får hela sitt barnbidrag kan det vara en god idé att låta honom eller henne ta ansvar för inköp av vissa kläder. Då lär barnet sig att konsumtion som sparas in i en ände kan användas till någonting annat längre fram.

– Ett annat tips är att man som förälder kan villkora delar av månadspengen mot att barnet utför vissa sysslor i hemmet, som att till exempel att klippa gräset en gång varannan vecka. Men naturligtvis är det då viktigt att sysslorna som ger extra pengar inte är självklara vardagssaker. Att städa sitt eget rum tycker jag till exempel inte att ett barn ska få betalt för.

Ekonomi

Så mycket kostar ett husdjur

Hur mycket ska man ge?

Oavsett föräldrarnas inkomstnivå tenderar barn i Sverige att få ungefär lika mycket i månadspeng. Bland barn mellan sju och nio år får 92 procent en månadspeng under 200 kronor. Beloppet ökar sedan med åldern, och en majoritet av barnen mellan 13 och 15 får en månadspeng på upp till 500 kronor. I åldern 16 till 18 har sedan 46 procent av ungdomarna en månadspeng på över 1000 kronor. Det som är talande för siffrorna är att beloppet varierar allt mer mellan olika familjer i takt med att barnen blir äldre.

– Anledning är att barnens behov ökar ju äldre de bli, och att olika familjer hanterar det på olika sätt. En del ger barnet en summa där alla inköp förväntas ingå, medan andra ger en lägre månadspeng som inte förväntas täcka inköp av till exempel kläder och dylikt. Enligt mig finns det inget rätt och fel, utan allt handlar om att anpassa månadspengen och det ansvar som följer med månadspengen efter varje barns förutsättningar och mognad. Men det är alltid viktigt att man på förhand gör klart och tydligt vad som gäller, säger Arturo och tillägger:

– En stor risk blir annars att barnet börjar se sina föräldrar som levande bankomater, vilket blir en bromskloss när de ska lära sig att ta ansvar för sin egen ekonomi.

Mest läst