Trendar: KarriärDin ekonomiBostadBudgettipsSpartips

Ett skydd för hela familjen – så här fungerar framtidsfullmakt

24 jun, 2021 
AvTina Lindström Carlsson
Fotograflexly
Oroar du dig för vad som skulle hända om någon i familjen blir sjuk? Om en person inte längre själv kan fatta beslut löser en framtidsfullmakt situationen. Men kom ihåg – framtidsfullmakten måste tas fram när du är frisk, alltså innan den faktiskt behövs.
Annons
7 saker restaurangpersonalen stör sig på att du görBrand logo
7 saker restaurangpersonalen stör sig på att du gör

Med en framtidsfullmakt kan man bestämma vem som ska hjälpa till med ekonomin och fatta beslut kring de personliga frågorna när man själv inte längre kan på grund av demens, fysisk sjukdom eller annat. Det berättar juristen Linda Ljunggren Syding på den digitala juristbyrån Lexly.

– Vi ser att det finns ett behov. Näst efter testamente är framtidsfullmakt den mest efterfrågade bland våra juridiska tjänster. Det blir som ett tryggt dokument som du har liggande. För de närmast anhöriga är det en fin hjälp och underlättar för dem att ta tillvara på personens intressen, säger hon och fortsätter:

– Jag vill slå ett slag för formkraven som är viktiga för att fullmakten ska bli juridiskt riktig. Den måste exempelvis kunna visas upp i original.

Annons

Framtidsfullmakt krävs för att kunna sälja huset

Möjligheten att upprätta en framtidsfullmakt infördes 1 juli 2017. Om det inte finns en framtidsfullmakt är det överförmyndarnämnden som utser en god man. Den personen tar beslut som gäller ekonomin, frågor kring boende och annat.

– Det kan vara vem som helst. Det är dessutom ett ganska omständligt och långsamt förfarande, säger Linda och fortsätter:

– Närmast anhörig, make/maka eller barn, har vissa befogenheter men kan exempelvis inte avyttra bostaden, sommarstället, aktier eller annan egendom för att personen ska kunna bo på ett finare äldreboende. För det krävs en framtidsfullmakt.

Tänk på det här – 7 viktiga saker när du skriver framtidsfullmakt

1. Skriv fullmakten i god tid och förvara den väl

Du kan endast skriva en framtidsfullmakt när du är kapabel att fullt förstå innebörden och konsekvenserna av den. Det finns inga krav på registrering. Ha med fördel två originalexemplar och förvara dem säkert hos fullmaktsgivaren och fullmaktshavaren.

Annons

2. Se till att formkraven uppfylls

Den ska vara skriftlig och det ska tydligt framgå att det rör sig om en framtidsfullmakt. Den ska innehålla omfattningen och fullmaktshavare, vara daterad och bevittnas av två oberoende personer, ej nära släkt, fyllda 15 år. Fullmaktsgivaren ska vara 18 år och kapabel att sköta sina egna angelägenheter.

3. Utse fullmaktshavare

Det går att ha en eller flera fullmaktshavare som sköter olika delar av de angelägenheter som omfattas. Utgå från din familjesituation. Du kan även utse ersättare om någon fullmaktshavare inte kan eller bör fullfölja sitt uppdrag.

4. Bestäm vad som ska ingå i fullmakten

Skriv in vilka angelägenheter som ska kunna fortsätta skötas om du själv är oförmögen att göra det. Ska exempelvis aktier, fastigheter och konst kunna säljas? Var tydlig med vad fullmaktshavaren får göra och inte får göra. Bestäm om fullmaktshavaren ska ha rätt, eller inte, att ge bort dina tillgångar eller köpa en gåva för dina pengar. I annat fall har fullmaktshavaren rätt att skänka gåvor till andra (utom till sig själv). En framtidsfullmakt omfattar inte angelägenheter som rör din hälsa och/eller sjukvård.

Annons

5. Tänk på jävsituationer

Om fullmaktshavaren har fått befogenheter att sälja din stuga och vill köpa den själv uppstår en jävsituation. Skriv in någon person i fullmakten som träder in i fullmaktshavarens ställe.

6. En granskare kan utses

En fysisk eller juridisk person kan utses som granskare med insyn i allt som görs av fullmaktshavaren. Det kan ge extra säkerhet och trygghet. Saknas granskare har ändå familjen och nära släktingar rätt att begära att fullmaktshavaren redovisar vad som görs.

7. Bestäm hur framtidsfullmakten träder i kraft

De flesta väljer att ge fullmaktshavaren befogenhet att bedöma när framtidsfullmakten ska träda i kraft. I annat fall är det tingsrätten som avgör saken.

Annons