Ekonomi

Coronavirusets framfart har tvingat ihop par att umgås mer än någonsin och för vissa har det varit påfrestande för relationen. Facit på det ser vi i antalet skilsmässor är högre än tidigare år. Mellan mars och juli i år skickades 13 345 skilsmässoansökningar in till svenska tingsrätter, vilket är 579 fler än under samma tidsperiod i fjol, rapporterar SVT.

Att separera är sällan en enkel eller särskilt munter historia och det är lätt hänt att det blir konflikter kring delade tillgångar. Femina pratade med Frida Bratt som är sparekonom på Nordnet som gav sina bästa ekonomiska råd för vad man ska tänka på inför en separation. Råd som även kommer till användning för den som lever i en stabil relation.

– Man måste ha klart för sig vad som gäller, kolla upp vad som gäller. Man ska också vara medveten om att det är stor skillnad på hur det blir. Om man börjar med uppdelningen med ekonomin skiljer det sig om man är gift eller sambo. Vill det sig väldigt illa om man är sambo finns det en fara i om man har haft delad ekonomi, där jag har lagt mina pengar på förbrukningsvaror och partnern köpt båten eller bilen det som är mer bestående varor. Är man överens kan det gå bra, men om man inte är överens kan det gå riktigt illa.

Partnern som köpt bilen får i de flesta samboseparationer i så fall behålla den om man inte på förhand avtalat om något annat.

Just när det kommer till separationer kan det leda till en ekonomisk törn för många kvinnor. Eftersom kvinnor oftare är den ekonomiska svagare parten i en heteronormativ relation. När kvinnor får barn tar de oftare ut mer av föräldraledigheten och frånvaron på arbetsmarknaden får effekter på löneutveckling och karriärmöjligheter.

Att ser över sina tillgångar och möjligheter vid eller inför en separation är ett första viktigt steg.

– Går man från två inkomster till en, då blir det en stor stor förändring. Nu menar jag inte att man ska sitta och räkna och tänka: ”Klarar jag det här? Måste jag stanna?” Utan snarare så att man ser över så att man vet vad som väntar och kan gå vidare. Vid sidan av allt annat vid en separation så är det ofta frågan om bostad som är det viktiga. Man ska vara realistisk och tänka igenom, ”Vad blir min inkomst och vad har jag röra mig med om jag ska köpa en ny bostad?”

Vad händer om man ska skiljas men inte har äktenskapsförord?

– Det ska allt delas lika, det är det som ingår i paketet när man gifter sig att alla tillgångar delas lika. Man tar alla tillgångar, drar bort skulder och fördelar sedan tillgångarna mellan parterna. Det är ju inga konstigheter med det, men det finns anledningar till att man skriver äktenskapsförord och gör saker till enskild egendom. Om man ser det ur kvinnans perspektiv eftersom kvinnan ofta är den ekonomiskt svagare parten, som varit hemma med barnen så påverkar det ens inkomst. Jag brukar trycka på vikten av att sätta av extra sparande till den partnern som är hemma.

När det gäller pensionssparande så ingår inte i tjänstepensionen i bodelningen, eftersom den rent formellt ägs av arbetsgivaren. Ärvda pengar kan de räknas som enskild egendom om givaren har förtydligat detta, annars måste man själv skriva in det i ett äktenskapsförord som båda parter skriver under.

Vad gäller om man har sparkonton för minderåriga barn?

– Om man sparar pengar till ett barn krävs det oftast båda vårdnadshavare om man ska starta investeringssparkonto och spara i fonder, där måste man se över vilka fullmakter man har och hur man kan göra med dem i fortsättningen. Man kan också välja att lägga något i en kapitalförsäkring istället där man som förälder står för den men barnen är förmånstagare och ens före detta partner göra samma sak. När barnet fyller 18 tillfaller kontot han eller hon.

Tips till dig som är i en relation
Att se över sin ekonomi gemensamt när man lever i ett äktenskap, och att att göra egna sparkonton till en enskild egendom, är grundläggande för ens egna ekonomiska trygghet.

– Min uppmaning till dem som är i en relation att man när man är överens, ser över om man behöver göra den typen av saker till enskild egendom.

En annan grundläggande faktor som kan göra det enklare vid en separation är att man har en självständig ekonomi i grunden, menar Frida Bratt.

– Jag vill försöka peppa kvinnor att försöka tänka till lite. Är det möjligt att stå på egna ben om det behövs? Det är viktigt att man går till sig själv och tänker efter. Jag tror att det ökar tryggheten och kanske självförtroendet om man inte är beroende av någon annans ekonomi.

Om man har ett eget sparande får man krasst nog också större möjlighet att stå på egna ben om man separerar.

– Det är fruktansvärt att stanna i en relation som man mår dåligt av. Bostaden blir en central fråga, och om man då har sparat så det räcker till en insats, då får man en trygghet i att veta att man kommer att klara sig.

Läs mer

Lena Wennberg: Därför är jag emot kvotering

”De skarpaste hjärnorna 2020 är kvinnors”

Mest läst