Trendar: KarriärDin ekonomiBostadBudgettipsSpartips

Så hittar fondförvaltaren vinnaraktierna

21 sep, 2021 
AvSusanna Lidström
Fotografhandelsbanken
Lisa Synning
Funderar du på att bli mer aktiv i ditt sparande och bygga upp en egen aktieportfölj? Det kan kännas som ett stort steg, men behöver inte vara så dramatiskt. Handelsbankens topprankade fondförvaltare Lisa Synning ger tips kring vad man ska tänka på när man letar aktier och utvärderar vilka som är värda att satsa på.
Annons
Därför ska du borsta tänderna 10 minuter före frukostBrand logo
Därför ska du borsta tänderna 10 minuter före frukost

Nästan var femte svensk äger aktier, och allt fler får upp ögonen för att pengar som får jobba länge på börsen förökar sig och kan växa till ett stort kapital på sikt. Men hur ska man börja? Att gå in med små poster i varje bolag och sprida riskerna över flera branscher är ett generellt tips man som småsparare ofta stöter på. Det låter ju bra, men fortfarande kvarstår problemet med att välja företag att investera i.

Vad ska man titta på innan man köper aktier i ett enskilt bolag?

– Steg ett är att fundera på vad bolaget gör: Vad du tror om deras produkt eller tjänst, hur försäljningen kan växa över längre tid, vad det finns för konkurrens och så vidare. Det ger en uppfattning om möjligheterna till tillväxt, och framför allt lönsam tillväxt. För det är ju en sak att öka omsättningen, men en annan att också tjäna pengar på det, säger Lisa Synning och poängterar att det är viktigt att komma ihåg att man faktiskt köper en liten del i ett bolag.

Annons

Det handlar alltså inte bara om att titta på aktiens pris och hur börskursen gått den senaste tiden. A och O för den långsiktiga investeraren är att sätta sig in i vad bolaget gör, hur de tar betalt för sina produkter och tjänster, om de är beroende av andra intäktskällor och liknande grundläggande fakta om verksamhet och finansiering.

– Detta gäller om man tittar på ett specifikt bolag. Annars kan man ju börja i andra änden, genom att först ringa in vilken typ av verksamhet eller bransch man är intresserad av att investera i. Men oavsett om man börjar med ett särskilt företag eller ett område gäller det idag också att alltid fundera över hållbarhetsaspekterna, säger Lisa Synning.

Hur ska man tänka kring hållbarhet, mer än att det är en samvetsfråga?

– Det kommer att driva både tillväxt, lönsamhet och värderingar för alla bolag framöver, inte bara de som direkt bidrar till klimatomställningen. Att försöka ta reda på om företaget producerar klimatsmart och med goda arbetsförhållanden är alltså inte bara viktigt för det egna samvetet, utan också för att bolag som ligger efter hållbarhetsmässigt riskerar att minska sin lönsamhet.

Annons

– Myndigheter ställer allt högre krav och de som inte klarar av att självreglera sin verksamhet kommer att få skärpta krav på sig, vilket sällan är det lönsammaste sättet att gå tillväga. Bolag som är framåtblickande brukar klara att reglera sig själva, och kunder kommer att överge produkter som inte är hållbara, säger Lisa Synning.

Och när man väl har ett antal aktier i sin portfölj – vad är viktigast att följa upp?

– Alla börsbolag publicerar årsredovisningar och kvartalsrapporter med tillhörande presentationer som pekar på det allra viktigaste. Börja titta där. Hur är vinstutvecklingen i bolaget, hur ser kassaflöden ut och hur utvecklas skuldsättningen? Det här är en övning många drar sig för. Men det behöver inte vara så komplicerat. Gå till din privatekonomi. Tjänar du mer pengar än du gör av med? Ökar eller minskar det gapet, det vill säga ökar inkomster eller utgifter snabbast? Om du har lån, ökar de eller minskar de och hur stor del av din inkomst går till att betala räntor? Det är i mångt och mycket samma logik som gäller för ett bolag.

Annons

– Sen finns det inget jätteenkelt svar på vad som är det bästa utfallet. Fundera på vad som ligger bakom siffrorna och vad som är nästa steg. Vi som investerar professionellt letar alltid efter ledtrådar i hur det kommer att se ut framöver, mer än hur det sett ur hittills. Och här är det lika viktigt att lyssna på vad bolagsledningen säger som att förstå vad som ligger bakom siffrorna.

Finns det några vanliga fallgropar att se upp med när man tittar på nyckeltal och finansiella begrepp?

– En fallgrop är definitivt att drunkna i all information. Det finns så mycket siffror, och jag lär mig fortfarande nya begrepp och förkortningar varje vecka. Men ska man sätta sig in i varenda mer eller mindre intressant detalj riskerar man att missa det som är viktigast. Utmaningen är att sortera ut det mest väsentliga och fokusera på det, säger Lisa Synning och tipsar om att först bygga upp en hypotes för sig själv om vad man tror kommer att hända med bolaget.

Annons

Om det till exempel handlar om en digital tjänst: Tror du många människor kommer vilja använda den? Kommer bolaget kunna sälja så mycket att de kan fortsätta utvecklas positivt? Vilken funktion i samhället kommer företaget fylla som gör att de växer på ett lönsamt sätt?

– Utan en tydlig bild av vad du hoppas ska hända är det svårt att veta vad du ska följa upp för att bedöma om du ska behålla, sälja eller investera mer i bolaget. Så titta inte bara på om det är en populär aktie som många köper, utan se till att ha en egen grundhypotes som du sedan följer upp. Det är just det här jag tycker är det roliga med att investera i aktier. Att få lära sig så mycket, och med nyfikenhet sätta sig in i skeenden som inte hör till vardagen. Det är superspännande, säger Lisa Synning som har 20 års erfarenhet av branschen och förra året hamnade i topp i brittiska Citywires internationella ranking av fondförvaltare.

Annons

Hur gör då ni som är proffs för att hitta vinnaraktierna till era fonder?

– I vår organisation jobbar vi med att identifiera de långsiktiga trenderna i världen, för att se var den strukturella tillväxtpotentialen finns. Vi kallar det teman, som vi tror kommer att växa mer än marknaden som helhet. Sedan gäller det att hitta bolag som gynnas av den identifierade trenden. Men det räcker inte. I nästa steg vidtar bolagsanalysen för att vaska fram vilka företag vi tror långsiktigt på.

– Ett enkelt exempel på trend är digitalisering. Där har vi ju i många år sett att det sker stora investeringar i samhället. Det leder ofta till att digitala tjänster som grupp växer mer än världsekonomin i stort. Om ett företag kan hänga på den trenden och gör det lönsamt med bra produkter så har det bolaget mer potential att leverera positivt än ett bolag som inte har draghjälp av en stor samhällstrend. Avgörande för våra investeringar är alltså att hitta både trender, där vi ser stora samhällsförändringar som leder till hållbar utveckling, och riktigt bra bolag inom dess trender, sammanfattar Lisa Synning.

Annons

Har du något övergripande tips till småsparare som vill försöka sig på trendspaning som grund för sina investeringsbeslut?

– Idag finns många intressanta områden inom allt från teknik och digitalisering till miljö och klimat, där det satsas mycket på innovation och nya idéer. Men det är stor skillnad mellan bolagen, och många faller också platt. Så ta inte bara genvägen via trenden, utan se till att verkligen förstå vad företaget gör. Och leta efter långsiktigheten för att avgöra om du faktiskt tror på att bolaget kommer vara ett av de vinnande och stå sig starka.

Annons