Kvinna som planerar sin ekonomi
Ekonomi
8 kändisar som lever med kroniska sjukdomar
0:56

Efter reklamen: 8 kändisar som lever med kroniska sjukdomar

(0:56)

Slå på ljud

För många hushåll är budgeten för konsumtionsartiklar, i kombination med mat och fasta kostnader, en stor del av månadsutgifterna. Ingela Gabrielsson är privatekonom på Nordea, och berättar att i regel lägger kvinnor en större del av sin lön på familjen än män – ett beteende som kan kopplas till traditionella mönster och köpbeteenden.

Kvinnor tar större del av hushållskostnaderna

– Vi ser att kvinnor lägger en större del av sin lön på familjen än män, och detta kan ha att göra med att kvinnor i regel sätter sina närmaste först, berättar Ingela. Mycket av det kvinnor köper till familjen ingår i kategorin konsumtionsartiklar – mat, kläder, skor och detaljer till hemmet, såsom färska blommor eller doftljus. Det kan snabbt bli en stor andel av månadslönen för många kvinnor, säger Ingela.

Familjen i fokus kan bli dyrt

Att kvinnor tenderar att spendera mer på sin familj än män kan ställa till det ekonomiskt. Konsumentverkets beräkningar visar att basutrustningen för barnets första år kostar cirka 24 000 kronor om du köper allting nytt. Till det tillkommer kostnader för exempelvis mat, kläder och blöjor som kostar cirka 28 000 kronor det första året. Och när familjen växer, och livet förändras, sker också ekonomiska förändringar, menar Ingela.

– När barnen blir äldre tillkommer det så klart andra och nya kostnader, såsom idrottsutrustning och fritidsintressen, vilket också ställer krav på ekonomin, säger Ingela.

Ekonomi

Det lägger kvinnor vs män sina pengar på

Hitta en jämlik fördelning av utgifterna

Ingela förklarar att nyckeln till en mer ekonomiskt hållbar situation när det gäller inköp till familjen handlar om hur man fördelar utgifterna.

– Ta en månad där ni summerar era utgifter tillsammans, hur små man än tycker att dem är. Lägg upp allt på bordet – även den där latten på stan – och gå igenom det noggrant få en realistisk bild kring hur er ekonomi faktiskt ser ut. Många av dessa små inköp, som oftast inhandlas av kvinnor i familjen, tenderar annars att bli osynliga – vilket kan bli en hel del pengar på lång sikt, förklarar Ingela.

Men hur ska man bäst fördela pengarna i en familj för att det ska bli rättvist, både idag och i framtiden?

– Börja med att titta på era inkomster, och se över fördelningen i förhållande till era nettolöner. De pengar som man sedan har över kan man använda till eget sparande, pensionssparande eller egna nöjen och intressen, men det är viktigt att det är jämlikt för att undvika en skev fördelning. Enkelt uttryckt är pengar en form av makt – så se till att dela på beslutanderätten och familjens utgifter på ett rättvist sätt, säger Ingela.

Skapa en hushållsbudget för ökad ekonomisk kontroll

Ett enkelt sätt att få kontroll över både sina synliga och osynliga utgifter är att skapa en hushållsbudget. Ingela menar att det första steget för att skapa en budget oftast är det största och svåraste – men när jobbet väl är gjort är en budget en stor hjälp, både i vardagen och för framtiden.

Ekonomi

Då ska du låna pengar - och då bör du undvika lån

– Att behöva granska sin ekonomi och mata in uppgifter i ett Excelblad eller ekonomiapp för att få en överblick kommer man tyvärr inte ifrån, men när det väl är gjort en gång är det enkelt att följa upp och återanvända, månad efter månad. Familjer har allt att vinna på att få bättre ekonomisk koll och kunna planera sin ekonomi på ett mer jämlikt sätt.

Och glöm inte att följa upp hushållsbudgeten med jämna mellanrum, allt eftersom livet förändras.

– Vi går upp och ner i lön genom livet, och våra ekonomiska förhållanden kan förändras på flera sätt. Ha som rutin att regelbundet titta på och prata om era pengar, och hjälpas åt ekonomiskt genom livet – en bra grundpelare för en sund ekonomisk familjesituation, avslutar Ingela.

Mest läst