En stor studie som började redan på 1960-talet visar hur barns uppfattning av könsroller i arbetslivet har förändrats genom åren. Vid flera tillfällen genom åren har forskare gett barn i uppdrag att ”rita en vetenskapsman”.

När studien började var det bara 28 av nästan 5 000 barn – runt 0,6 procent – som tecknade en kvinnlig vetenskapsman. Men allteftersom åren gått har teckningarna börjat innehålla fler och fler kvinnliga vetenskapsmän, i takt med att barn fått kvinnliga förebilder inom vetenskapen. Den senaste statistiken visar att hela 28 procent av barnen numera ritar en kvinnlig vetenskapsman.

Vem har sagt att en vetenskapsman måste vara man?

En meta-analys av 78 studier, utförd vid Northwestern University of publicerad i Child Development, visar också att uppfattningen om könsroller förändras ju äldre barnen blir. Små barn tenderar att teckna vetenskapsmannen som en person av sitt eget kön, då de inte har någon förutfattad mening om vilket kön som jobbar med ett visst yrke. Äldre barn väljer däremot oftare att rita en man – bland barn i åldern 6-16 steg andelen manliga vetenskapsmän från 54 till 82 procent.

Läs även:

Prinsen fick mer betalt än drottningen i hyllade The Crown

Nu ska fler framstående kvinnor få plats i Wikipedia

17 historiska kvinnor hyllas med egna Barbiedockor

Källor: ABCNews, The Atlantic 
Foto: IBL