Elsa Lantz och Jenny Holmström fotograf Abraham Engelmark

Elsa och Jenny lärde känna varandra på barnens lekplats. De började prata om nätporr och hur oskyddade deras barn var för exponering av våldsam pornografi på nätet. Ur frustrationen föddes en idé om att förändra. I dag har båda två slutat på sina tidigare jobb och arbetar heltid med barns rätt till en porrfri barndom.

– Vår största utmaning är att människor inte känner till hur det är. De flesta vuxna är okunniga. Själv gick jag ut gymnasiet utan att ens ha varit inne på nätet. Det fanns bara en dator på skolan och den stod i ett plåtskåp på biblioteket. Innan jag och Jenny började läsa på så visste vi inte hur lättillgänglig nätporren är för våra barn och att det är så många barn som konsumerar porr, säger Elsa.

– Det finns en rädsla för att prata om porr. Det är obekvämt och tabu i vårt samhälle. Det är elefanten i rummet. Men i och med digitaliseringen så måste vi tänka om och göra det nya digitala samhället bra även för våra barn, säger Jenny.

I dag är det upp till varje enskild skola, förskola och fritids att köpa in datasystem som filtrerar bort sexuellt och våldsamt innehåll. Eftersom det är frivilligt så saknar många verksamheter ett system som skyddar barnen när de surfar.

– Det är tufft som förälder att inse att barn i dag väldigt tidigt exponeras för pornografi på nätet. Det är inte en fråga om ”om” utan en fråga om ”när”. Antingen letar barnen själva upp porren, hamnar där av misstag eller så introduceras de av någon annan, säger Elsa.

Barn tror att porr är normalt sex

Forskning visar att så mycket som 88 procent av alla scener i vanliga porrfilmer innehåller någon form av våldshandling som till exempel stryptag eller slag. Elsa och Jenny tycker att kunskapsnivån om vad nätporren innehåller är förvånansvärt låg hos de flesta föräldrar. Och få vuxna vet hur vanligt det är att barn tittar på porr. De skulle önska att fler vågade prata om pornografi med sina barn eftersom barnen ofta inte berättar om vad de sett.

– Barnen tror att porrens våld är normalt sex. De förstår inte att det är övergrepp eller att det saknas samtycke, säger Elsa och fortsätter.

– Det finns åtskilliga exempel på barn som har begått övergrepp på andra barn efter att ha tittat på porr. Jag pratade med en skolsköterska som berättade om tre barn i mellanstadiet som sett på porr och som sedan genomfört övergrepp på varandra samtidigt som de filmade. Filmerna spreds sedan och det blev såklart katastrofalt för de inblandade barnen.

Samband mellan sexuellt våld bland barn och porrkonsumtion

Sedan starten 2017 så har #porrfribarndom samlat ett 40-tal organisationer och yrkesverksamma experter som läkare, barnpsykologer och kriminologer bakom sig. Enligt Elsa och Jenny pekar flera av deras experter på att de finns ett samband mellan att barn tittar på porr och att de sedan begår övergrepp på andra barn. Det finns forskning som visar att pojkar som regelbundet tittar på nätporr är mer benägna att begå sexualbrott. Att det finns ett samband mellan pojkars porrkonsumtion och sexuella övergrepp vittnar läkarteamet på Södersjukhusets våldtäktsmottagning i Stockholm om i en debattartikel i Dagens Nyheter.

–  Det är omöjligt att minska sexuellt våld bland barn och unga och nå någon form av samtyckeskultur i vårt samhälle om barn fortsätter att exponeras för porr, säger Elsa.

Förutom unga flickor som hör av sig så berättar Jenny och Elsa att de återkommande blir kontaktade av unga pojkar som inte kan sluta titta på porr.

– Den yngsta som hörde av sig var bara 12 år gammal. Många pojkar är alltså porrberoende i väldigt låg ålder. När de kontaktar oss vill de ha hjälp med vart de ska ta vägen och hur de kan få hjälp att komma ur sitt beroende. För ett par år sedan var genomsnittsåldern för pojkar som aktivt söker efter porr 12 år och 3 månader och man tror att genomsnittsåldern i dag är ännu lägre, säger Elsa.

Porrfilter på landets skolor

En åtgärd som Jenny och Elsa föreslår för att begränsa barns tillgång till nätporr, är att införa porrfilter på alla kommunala verksamheter där barn vistas. Att ha ett filter hemma blir meningslöst om det inte finns samma skydd på förskolan eller på fritids.

 – Vi vill inte att det här ska bli en socioekonomisk fråga. En våldtäkt kostar samhället flera miljoner kronor i bland annat rehabiliteringskostnader och om man då tycker att porrfilter på skolor är dyrt då har man inte gjort sin matematik. Jag kan inte ensam skydda mina döttrar eftersom vi lever i en kontext. Vi behöver kroka arm och göra det här tillsammans, säger Elsa.

– Vi försöker påverka kommunpolitiker om vikten av att införa porrfilter i skolan men vi samtalar även med internet- och teleoperatörerna om att erbjuda kostnadsfria porrfilter tilI barnfamiljer. I dagsläget är det ingen operatör som erbjuder det gratis, säger Jenny.

Åldersverifiering med BankID

Förutom porrfilter på skolor, fritids och förskolor så vill Jenny och Elsa att det ska införas  åldersverifiering på porrsajter. Med ett sådant system kommer användaren av sajten att behöva verifiera att hen är 18 år eller äldre. Som förebild har man Storbritannien som 2016 klubbade igenom en lag som tvingar alla kommersiella porr- och spelsajter att införa ett system med åldersverifiering. Jenny och Elsa har förhoppningar om att lagen, som implementeras i början av 2019, ska skapa ringar på vattnet och att vi även i Sverige kan få se ett liknande system.

För att skapa opinion har de bland annat startat en namninsamling som heter Inför åldersgräns på nätporr med BankID som i skrivande stund har över 32 000 underskrifter. Ett initiativ som kanske snart leder till förändring – i dagarna lade nämligen Socialdemokraterna in en motion till riksdagen om att införa åldersverifiering för porrsajter.

– Att försöka ta bort porren från nätet är som att försöka rena luften i Dehli. Det är inte möjligt men som det är nu så görs ingenting och det fungerar definitivt inte, säger Elsa.

3 saker du kan göra för att skydda ditt barn från nätporr

Vill du veta mer? Här kan du läsa om initiativet #porrfribarndom.

Läs mer:

Efter metoo: Här är podden där män snackar sex, ensamhet och känslor

Här är Linnea Claesons önskelista till politikerna – 3 punkter

Katarina Wennstam: ”Mina väninnor är ett oerhört stöd”