Island kommer inom kort att lagstifta om att arbetsgivare med mer än 25 anställda måste kunna bevisa att de betalar män och kvinnor lika lön för samma arbete, skriver flera internationella medier. Island rankas som det mest jämställda landet i världen enligt World Economic Forum, men isländska kvinnor tjänar dock 14-18 procent mindre än männens genomsnittliga lön. I oktober demonstrerade tusentals isländska kvinnor, klockan 14.38, mot orättvisa löner. Tidpunkten var baserad på en uträkning som innebär att efter 14.38 arbetar isländska kvinnor gratis på grund av lönegapet.

Sedan tidigare har vissa länder och delstaten Minnesota i USA infört målsättningar på jämställda löner, men Island blir världens första land som gör det obligatoriskt för statliga såväl som privatägda företag.

Läs även Flickstaty utmanar Wall Street-tjuren – visar styrkan i kvinnligt ledarskap

Tanken med den nya lagen är att lönegapet mellan män och kvinnor ska ha försvunnit till 2022.

– Tiden är rätt för att göra något radikalt i denna fråga, säger Jämställdhets- och socialminister Thorsteinn Viglundsson till nyhetsbyrån AP.

– Vi behöver försäkra oss om att män och kvinnor åtnjuter samma möjligheter på arbetsplatserna. Det är vårt ansvar att vidta alla åtgärder för att uppnå detta.

Den nya lagstiftningen får stöd av både regeringen och oppositionen och väntas godkännas av riksdagen. Regeringens förhoppning är att lagen är genomförd senast 2020.

Källa: Chicago Tribune/AP

Läs även 

5 tecken på att Sverige ännu inte är jämställt

Isabella Lövin: ”Jag ser jämställdhet som världens hopp”