Den nya lagen trädde i kraft i måndags, den 1 januari 2018, och innebär att företag och myndigheter som har minst 25 anställda kan dömas till böter om de inte kan bevisa att de betalar lika lön till kvinnor och män. De företag som följer lönepolicyn kommer däremot att få en statlig certifiering.

– Det är ungefär som miljömärkningen ”Svanen”, och den fungerar för företagen. Det är ungefär samma sak. De säger att ”vi vill följa de här reglerna”, säger Frida Ros Valdimarsdottir som är ordförande i Islands kvinnorättsorganisation (IWRA) till SVT.

Den statliga certifieringen kommer ske i etapper och mindre företag får längre tid på sig att genomföra de nya reglerna jämfört med de större företagen.

Läs även Allbrights vd Amanda Lundeteg: Sverige måste sluta skryta om hur bra vi är på jämställdhet

Sveriges jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) ser positivt på Islands nya lag om jämlika löner.

– Det är positivt när länder tar konkreta steg för att komma åt orättvisor som beror på kön. Det är viktigt för jämställdheten. Det ska bli intressant att följa effekterna av den nya isländska lagen, säger hon till SVT.

Löneskillnaderna på Island är redan i dag de minsta bland de 144 länder som mäts i Världsekonomiskt Forums rapport. Därefter följer Norge, Finland och Rwanda, medan Sverige kommer på en femte plats. Lägst rankade och med störst lönegap är Jemen, Pakistan, Syrien, Tchad och Iran.

Läs även 75 länder har haft en kvinnlig ledare – Sverige är inte ett av dem

Sveriges femte plats på listan är en försämring sedan 2016. Om läget i Sverige kommenterar jämställdhetsminister Åsa Regnér för SVT:

– I Sverige ser vi lyckligtvis att löneskillnader långsamt minskar. Det går dock inte tillräckligt fort och vi har därför skärpt kraven på lönekartläggning varje år tillsammans med andra åtgärder i diskrimineringslagstiftningen för att öka takten.

Foto: Shutterstock