En SL-kampanj för att öka tryggheten i Stockholms kollektivtrafik, genom att upplysa om SL:s trygghetsnummer, har skapat mycket ilska och besvikelse. En av kampanjens tre delar är en film av en man som sexuellt ofredar en kvinna, men många som tagit del av kampanjen har starka synpunkter på vad den sänder för budskap.

Så här skriver några av kritikerna:

”Jättebra med numret men kontraproduktiv reklam. Er tokroliga animation får folk att skratta åt något som är allvarligt kränkande för andra och dessutom rubriceras som sexuellt ofredande, ett brott.”

”Finns bättre sätt att få fram budskapet utan att behöva sjunka till denna nivån där man snudd på förlöjligar problemet och får folk att skratta åt det.”

Men andra menar att reklamen trots allt sprids vilket gör att fler får kännedom om trygghetsnumret:

”Visst är animationen litet löjlig, vilket absolut inte är passande angående ett så olöjligt ämne. Dock vill jag uttrycka uppskattande över att ni vågar försöka ta en ansvarsposition och aktivt förebygga dessa händelser, samt informera oss vanliga trafikanter om hur man kan rapportera eller begära hjälp när någonting händer.”

Här kan du se filmen:

Många vill att kampanjen ska plockas ner eftersom de menar att den väcker anstöt, men det finns det inga planer på.

– Den kommer att rulla i en vecka till, men vi genomför liknande informationskampanjer fyra till fem gånger om året och trygghetskampanjer minst en gång per år, så det finns inget som säger att den inte kan komma tillbaka, säger Suss Forssman Thullberg, kommunikationschef på Stockholms läns landsting.

– Vi kommer att utvärdera kampanjen som helhet, med alla de tre budskapen (våld, fylla och sexuella trakasserier), och dra slutsatser inför framtiden och hur vi jobbar vidare.

Många upplever att den här filmen är förminskande och skämtsam, hur ser ni på det?

– Det finns inte ett spår av skämtsamhet i fråga om sexuella ofredanden i tunnelbanan eller våra miljöer, det är ett problem vi tar på allvar. Det är därför vi gör det här, för att göra det tryggare för framförallt då tjejer som utsätts.

Men varför har ni valt dessa ”lustiga” figurer som trots allt gör att många upplever filmen som skämtsam?

– Det är vår visuella identitet och det är ett formspråk som vi har använt i kampanjer i flera år. Den är mjuk i sin framtoning och det är klart att vi hade kunnat välja ett mycket hårdare formspråk, men vi gjorde bedömningen att behålla det manér där vi har mätningar på att budskapen går fram – just för att det inte är så hårt eller pekpinnigt. Men vi för naturligtvis en diskussion, som vi alltid gör när vi utformar kampanjer.

Men hade ni kunnat bildsätta det annorlunda, eftersom det som visas i filmen faktiskt är ett brott?

– Ärligt talat, att bli nypt i baken eller tafsad på i tunnelbanan, det är en av de tre vanligaste orsakerna att folk ringer vårt trygghetsnummer – det sker i alldeles för hög utsträckning, och alldeles för ofta, och det vi vill förmedla till våra resenärer är att vi kan hjälpa dem till en tryggare resa.

Vad är målet med kampanjen?

– Det här handlar om att vid sidan om (att ringa 112) komplettera och informera om att när du står där på stationen eller i tunnelbanan och blir utsatt, då finns en möjlighet att snabbt få stöd från oss för att öka tryggheten, det utesluter definitivt inte möjligheten att kontakta polisen. Om du ringer det här numret har vi möjlighet att snabbt få personal på plats, vi har kameror så vi kan titta på platsen och du kan få prata med någon som kan ta det du prata om på allvar. Det vill vi att alla ska känna till!

SL:s trygghetsnummer är 020-120 25 25.

Läs också:

De 11 bästa svaren kvinnliga stjärnor gett på sexistiska frågor

Hollywoodkvinnornas mäktiga markering – bar svart på galan

Sexistisk reklam förbjuds i tunnelbanan

Artikeln publicerades först på ELLE.