Mattias Munter
Ekonomi

0:51

Efter reklamen: Meghan Markle och prins Harry har fått en dotter

(0:51)

Pensionsgapet mellan kvinnor och män är idag cirka 30 procent. Enligt Mattias Munter, som är pensionsekonom på Skandia, ser prognosen bättre ut för framtiden, men det kommer ändå att dröja många år innan pensionerna är jämställda.

– Gapet minskar för varje år som går, vilket är en reflektion av att kvinnors deltagande på arbetsmarknaden har ökat, men det går långsamt, säger han.

Lägre löner bidrar till lägre pension

Ekonomi

Så mycket mer pension får du om du börjar jobba tidigt

Löneskillnaderna mellan könen förklarar till viss del varför kvinnor får mindre i pension. Kvinnodominerade yrken har fortfarande generellt sett lägre lönenivåer än mansdominerade.

– Kvinnor tjänar i snitt tio procent mindre än män, men det förklarar inte de stora skillnader som vi ser i pensionen. Pensionen reflekterar den totala livsinkomsten och då får framförallt deltidsarbete stor effekt.

Rapporten “Lika arbete - olika pension 2021”, som Skandia släppte tidigare i år, visar på att familjebildning bidrar till att den ekonomiska ojämställdheten ökar när vi går i pension.

– Innan det första barnet är fött kunde vi se att det nästan inte skiljer någonting när det gäller lön och karriärutveckling mellan en man och kvinna med identiska yrkesval. Men efter föräldraledigheten tappar kvinnor däremot i lön och inkomst, samtidigt som de får en högre sjukfrånvaro än män, samt befordras till chefer i mindre utsträckning, berättar Mattias Munter.

Kompenseras för deltidsarbete

Ekonomi

Experten: "En av fem kvinnor har inte råd att skilja sig"

För att få ihop livspusslet med barn och jobb väljer mer än dubbelt så många kvinnor som män att gå ner till deltid, vilket innebär flera tusen kronor mindre i plånboken i månaden som pensionär. Exempelvis visar Skandias rapport att en kvinna som har ett barn och som väljer att minska sin arbetstid till 85 procent tills barnet är åtta år, i genomsnitt får 3000 kronor mindre i pension per månad, jämfört med om hon skulle fortsätta jobba heltid efter föräldraledigheten. Att kvinnor samtidigt vabbar i större utsträckning, är en annan faktor som påverkar pensionen negativt.

Spara 800 kronor i månaden

Enligt Mattias Munter är det viktigt att den partnern som tar mer ansvar för familjen och hemmet, och därmed avstår karriär och jobb, också kompenseras för det.

– Det är rimligt att den som jobbar mer och får ut mer i lön, pensionssparar till den som går ner i arbetstid. Jag rekommenderar att man sparar i en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto – och att man såklart ser till att sparandet är enskild egendom, säger han och fortsätter:

– Eftersom småbarnsåren är ett skede i livet då man fortfarande har lång tid på sig att spara, behöver det inte vara en så stor uppoffring att lägga undan pengar till sin partner. Summan man bör sätta av varje månad ligger på i genomsnitt 800 kronor från året då barnet föds fram till pensionen.

Mattias Munter betonar vikten att få göra den här typen av livsval eftersom det finns andra värden än de ekonomiska, men han menar också att det är viktigt att det är ett medvetet val.

– Det är mänskligt att skjuta på något som ligger långt fram tiden, men man har mycket att tjäna på att sätta sig in i hur pensionen påverkas av exempelvis deltidsarbete. Om man istället väntar till pensionsdagen är risken stor att man blir besviken när man öppnar pensionskuvertet.

3 skäl till det stora pensionsgapet mellan kvinnor och män

1. Deltidsarbete. Drygt 25 procent av kvinnorna jobbar deltid, jämfört med 11 procent av männen.

2. Vab. När barnen blir sjuka tar 61 procent av kvinnorna ut vab. För männen är siffran 39 procent.

3. Sämre löner. I yrken som domineras av kvinnor är lönen oftare lägre

Mer läsning

Femina