lipödem

Fatima, 50, fick höra att hon led av fetma – efter 35 år gavs rätt diagnos