Det finns både fördelar och nackdelar med att föda barn senare i livet än genomsnittet. Men enligt flera olika studier, både från Sverige och USA, påverkas barnens hälsa positivt om de föds av en något äldre mamma.

Jessica, 45, bor med man och två barn på 24 kvadrat utan rinnande vatten

1. Barnen studerar generellt längre
När en svensk forskargrupp undersökte syskon som fötts av samma mamma, men under olika delar av hennes liv kom de fram till att barn som föddes när hon var äldre hade påverkats positivt. Dessa barn var stannade längre i skolsystemet, presterade bättre på prov och de tog en akademisk examen i större utsträckning.

2. De får ett bättre språk
Eftersom äldre föräldrar i högre grad studerat längre, använder de även ett annat språk än yngre föräldrar. Dessutom omgärdar de sig även till större del av högre utbildade vänner. Detta är enligt forskare anledningen till att barn med äldre mammor ofta får ett bättre språk. Barn härmar helt enkelt sina föräldrars tal, och tar därför efter sina föräldrars ordförråd.

3. De får ofta mer tid med sina föräldrar
Att äldre föräldrar har större möjlighet att ge sina barn uppmärksamhet är inte speciellt konstigt. Nu är det dessutom bevisat att så är fallet. Äldre föräldrar har nämligen hunnit spara ihop mer pengar och kommit längre i karriären än yngre föräldrar. Därför behöver de inte heller oroa sig på samma sätt över ekonomi eller arbete, utan kan unna sig att umgås mer med barnen.

21 unika barnnamn inspirerade av champagne

4. Mammor som föder barn sent lever ofta längre
Forskare har även kommit fram till att mammor som föder sitt sista barn efter 33 års ålder har dubbelt så stor chans att leva till de fyller 95 år.

5. Barnen blir längre
Att födas av en äldre mamma gjorde även att barnens längd påverkades! När en svenskt forskargrupp undersökte syskon med samma mamma men födda vid olika skeden i hennes liv kunde man konstatera att barnen födda senare under mammans liv blev längre än deras äldre syskon.

Foto TT

Sköterskan adopterade övergivna bebisen på sjukhuset